Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2021.gada 28.oktobrīNr. 474

protokols Nr. 17, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un 13.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Jūrmalas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” šādus grozījumus:

1.1. Lēmuma 24.pielikumā (Slokas pamatskolas darbinieku skaita saraksts):

1.1.1. Likvidēt 11.amata vienību – pavārs.

1.1.2. Likvidēt 12.amata vienību – virtuves darbinieks.

1.2. Lēmuma 30.pielikumā (Jūrmalas pilsētas muzeja darbinieku skaita saraksts):

1.2.1. Svītrot pielikuma nosaukumā vārdu “pilsētas”.

1.2.2. Likvidēt 18.amata vienību - Aspazijas mājas vadītājs.

1.2.3. Likvidēt 28.amata vienību – vadītājs.

1.3. Izteikt Lēmuma 37.pielikuma (Jūrmalas Sporta servisa centrs) 21.un 22.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Algas likme (euro)

Amatalga (euro)

21.

Glābējs - uzraugs

5,00

896

4480

22.

Trenažieru zāles instruktors

3,00

896

2688

2. Lēmuma 1.1. un 1.3.apakšpunkts stājas spēkā 2021.gada 1.novembrī.

3. Lēmuma 1.2.apakšpunkts stājas spēkā 2022.gada 3.janvārī.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF