Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Ir grozījumi ar domes 2023.gada 7.novembra 519.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2023.gada 26.oktobra 508.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2023.gada 28.septembra 447.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2023.gada 24.augusta 380.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2023.gada 27.jūlija 347.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2023.gada 29.jūnija 311.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2023.gada 25.maija 222.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2023.gada 27.aprīļa 158.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2023.gada 28.februāra 109.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2022.gada 20.decembra 579.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2022.gada 24.novembra 523.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2022.gada 25.oktobra 460.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2022.gada 15.septembra 416.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2022.gada 18.augusta 375.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2022.gada 28.jūlija 340.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2022.gada 30.jūnija 256.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2022.gada 26.maija 216.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2022.gada 5.maija 165.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2022.gada 31.marta 92.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2022.gada 17.februāra 44.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2022.gada 27.janvāra 2.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2021.gada 16.decembra 590.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2021.gada 25.novembra 534.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2021.gada 28.oktobra 474.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2021.gada 30.septembra 408.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2021.gada 26.augusta 355.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2021.gada 29.jūlija 279.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2021.gada 27.maija 221.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2021.gada 22.aprīļa 166.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2021.gada 25.marta 106.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2021.gada 25.februāra 51.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2021.gada 28.janvāra 5.lēmumu

2020.gada 22.decembrīNr. 859

protokols Nr. 24, 1. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu

Ir grozījumi ar domes 2021.gada 16.decembra 590.lēmumu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru kabineta 2020.gada 24.novembra noteikumiem Nr.707 “Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos Nr.656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu”, kas stāsies spēkā 2021.gada 1.janvārī, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj: Ir grozījumi ar domes 2023.gada 28.februāra 109.lēmumu

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju un Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu saskaņā ar 1.-40.pielikumu. Ir grozījumi ar domes 2023.gada 28.februāra 109.lēmumu

2. Noteikt, ka Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam var būt padomnieki ar mēnešalgas likmi ne vairāk kā 1900 euro pirms nodokļu nomaksas, Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam/vietniekiem var būt padomnieks ar mēnešalgas likmi ne vairāk kā 1900 euro pirms nodokļu nomaksas un Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram un izpilddirektora vietniekam var būt padomnieki ar mēnešalgas likmi ne vairāk kā 1600 euro pirms nodokļu nomaksas. Ir grozījumi ar domes 2021.gada 16.decembra 590.lēmumu

3. Lēmums stājas spēkā 2021.gada 1.janvārī, izņemot 39.pielikumu, kas stājas spēka 2021.gada 4.janvārī.

4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmums Nr.522 “Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Nr.1-31 PDF Ir grozījumi ar domes lēmumiem ; 1.pielikums ir grozīts un 2.-40. pielikumi svītroti ar domes 2023.gada 28.februāra 109.lēmumu ; Ir grozījumi ar domes 2023.gada 27.aprīļa 158.lēmumu; Ir grozījumi ar domes 2023.gada 25.maija 222.lēmumu; Ir grozījumi ar domes 2023.gada 27.jūlija 347.lēmumu; Ir grozījumi ar domes 2023.gada 24.augusta 380.lēmumu; Ir grozījumi ar domes 2023.gada 28.septembra 447.lēmumu Ir grozījumi ar domes 2023.gada 26.oktobra 508.lēmumu Ir grozījumi ar domes 2023.gada 7.novembra 519.lēmumu

Pielikums Nr.32-40 PDF Ir grozījumi ar domes lēmumiem; Svītrots ar domes 2023.gada 28.februāra 109.lēmumu


Lejupielāde: DOC un PDF