Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2022.gada 27.janvārīNr. 6

protokols Nr. 1, 24. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa nolikumā Nr.18
“Ķemeru pamatskolas nolikums”

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta
pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma
8. un 9.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa nolikumā Nr.18 “Ķemeru pamatskolas nolikums” šādus grozījumus:

1. Izteikt nosaukumu šādā redakcijā:

“Jūrmalas Ķemeru pamatskolas nolikums”.

2. Svītrot 1.punktā vārdu “pilsētas”.

3. Aizstāt 3.punktā vārdu “pilsētas” ar vārdu “valstspilsētas”.

4. Svītrot 64.punktā vārdus “Jūrmalas pilsētas domei”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF