Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2022.gada 5.maijāNr. 35

protokols Nr. 9, 7. punkts

Grozījums Jūrmalas domes 2022.gada 17.februāra nolikumā Nr.10
“Jūrmalas pilsētas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums”

Izdots saskaņā ar Civilās aizsardzības un
katastrofas pārvaldīšanas likuma 11.panta
pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta
2017.gada 26.septembra noteikumu Nr.582
“Noteikumi par pašvaldību sadarbības
teritorijas civilās aizsardzības komisijām”
10.1.apakšpunktu

Izdarīt Jūrmalas domes 2022.gada 17.februāra nolikumā Nr.10 “Jūrmalas pilsētas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums” grozījumu, aizstājot pielikumā “mob. tālruņa nr., e-pasts: indra.kalvane@jurmala.lv ” ar “mob. tālruņa nr., e-pasts: anda.sveica@jurmala.lv ”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF