Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2022.gada 5.maijāNr. 37

protokols Nr. 9, 9. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 23. novembra nolikumā Nr.21
“Jūrmalas pilsētas domes radošā darba stipendijas piešķiršanas nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 2.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 23. novembra nolikumā Nr.21 “Jūrmalas pilsētas domes radošā darba stipendijas piešķiršanas nolikums” šādus grozījumus:

1. Izteikt nosaukumu šādā redakcijā:

“Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības radošā darba stipendijas piešķiršanas nolikums”.

2. Aizstāt 1.punktā vārdus “pilsētas domes” ar vārdiem “valstspilsētas pašvaldības”.

3. Aizstāt 2. un 3.punktā vārdu “pilsēta” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “valstspilsēta” (attiecīgā locījumā).

4. Aizstāt 4.punktā vārdus “pilsētas domes” ar vārdiem “valstspilsētas administrācijas”.

5. Svītrot 5.punktā vārdu “pilsētas”.

6. Aizstāt 6.punktā vārdus “pilsētas domes” ar vārdiem “valstspilsētas administrācijas”.

7. Izteikt 21.punktu šādā redakcijā:

“21. Par piešķirto stipendiju stipendijas saņēmējam ir jānoslēdz trīspusējs līgums (3.pielikums) ar Jūrmalas valstspilsētas administrāciju, kura ir Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības stipendijas maksājuma veicēja.”.

8. Izteikt 22.punktu šādā redakcijā:

“22. Nolikums tiek publicēts Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības tīmekļvietnē www.jurmala.lv.”.

9. Aizstāt 1.pielikumu ar šī nolikuma 1.pielikumu.

10. Aizstāt 2.pielikumu ar šī nolikuma 2.pielikumu.

11. Aizstāt 3.pielikumu ar šī nolikuma 3.pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 DOCX PDF

Pielikums Nr.2 DOCX PDF

Pielikums Nr.3 DOCX PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF