Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2022.gada 5.maijāNr. 47

protokols Nr. 9, 76. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 25. novembra nolikumā Nr.57
“Konkursa “Gada balva sportā” nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 2.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 25. novembra nolikumā Nr.57 “Konkursa “Gada balva sportā” nolikums” šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā nolikumā vārdu “pilsēta” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “valstspilsēta” (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt 1.1. apakšpunktā vārdus “ domes (turpmāk – Dome) ” ar vārdiem “pašvaldības (turpmāk – pašvaldība)”.

3. Papildināt 2.1. apakšpunktu aiz vārda “ar” ar vārdu “Jūrmalas”.

4. Papildināt 4.1. apakšpunktu aiz vārda “ar” ar vārdu “Jūrmalas”.

5. Izteikt 4.14. apakšpunktu šādā redakcijā:

“4.14. Informācija par pasākuma norisi var tikt atspoguļota pašvaldības tīmekļa vietnē, kā arī pašvaldības informatīvajā izdevumā.”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF