Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2022. gada 24. novembrīNr. 77

protokols Nr. 17, 8. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 25. novembra nolikumā Nr. 54
“Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansēto
iniciatīvas projektu konkursa nolikums”

Izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
12. pantu, 15. panta 2. punktu,
5. punktu, 6. punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 25. novembra nolikumā Nr. 54 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa nolikums” šādus grozījumus:

1. Svītrot 3.3. apakšpunktu.

2. Izteikt 3.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.4. sabiedrības iesaiste vides pasākumu īstenošanai vides aizsardzības sekmēšanai;”.

3. Aizstāt 9. punktā vārdus “Jūrmalas dome” ar vārdiem “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība”.

4. Aizstāt 16. punktā vārdu “papīta” ar vārdu “papīra”.

5. Aizstāt 28.1. apakšpunktā skaitli un vārdu “1. pielikums” ar skaitli un vārdu “11. pielikums”.

6. Aizstāt 1. - 12. pielikumu ar šī nolikuma 1. - 12. pielikumu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF DOCX

Pielikums Nr.2 PDF XLSX

Pielikums Nr.3 PDF XLSX

Pielikums Nr.4 PDF DOCX

Pielikums Nr.5 PDF DOCX

Pielikums Nr.6 PDF DOCX

Pielikums Nr.7 PDF DOCX

Pielikums Nr.8 PDF DOCX

8.pielikuma 2.pielikums PDF DOCX

8.pielikuma 2.1.pielikums PDF XLSX

8.pielikuma 2.2.pielikums PDF XLSX

8.pielikuma 3.pielikums PDF DOCX

8.pielikuma 3.1.pielikums PDF XLSX

8.pielikuma 3.2.pielikums PDF XLSX

Pielikums Nr.9 PDF DOC

9.pielikuma 2.pielikums PDF DOCX

9.pielikuma 2.1.pielikums PDF XLSX

9.pielikuma 2.2.pielikums PDF XLSX

Pielikums Nr.10 PDF DOCX

Pielikums Nr.11 PDF DOCX

Pielikums Nr.12 PDF DOCX


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF