Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2022. gada 20. decembrīNr. 87

protokols Nr. 18, 52. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 19. jūlija nolikuma Nr. 11
“Par ūdenstilpju nomas noteikumiem un iznomāšanas kārtību”
atzīšanu par spēku zaudējušu

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 72.panta
pirmās daļas 2.punktu

Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 19. jūlija nolikumu Nr. 11 “Par ūdenstilpju nomas noteikumiem un iznomāšanas kārtību”.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF