Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2022.gada 30.jūnijāNr. 256

protokols Nr. 11, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr.859
„Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku
skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu, Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums”, Jūrmalas valstspilsētas administrācijas darba grupas amatu saimju noteikšanai 2022. gada 31. maija atzinumu Nr. 17-18/20, Jūrmalas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr.859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” 37. pielikumā (Jūrmalas Sporta servisa centra darbinieku skaita saraksts) šādus grozījumus:

1. likvidēt 18. amata vienību – Administrators (sezonas);

2. likvidēt 19. amata vienību – Medmāsa (sezonas).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF