Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2023.gada 26.oktobra 75.nolikumu

2023. gada 30. martāNr. 7

protokols Nr. 3, 7. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006. gada 20. aprīļa nolikumā Nr. 1
“Jūrmalas Centrālās bibliotēkas nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 73. panta pirmās daļas 1. punktu,
Pašvaldību likuma 10. panta
pirmās daļas 8. punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2006. gada 20. aprīļa nolikumā Nr. 1 “Jūrmalas Centrālās bibliotēkas nolikums” šādus grozījumus:

1. Izteikt izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:

“Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73. panta pirmās daļas 1. punktu, Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 8. punktu”.

2. Izteikt 4.4.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

“4.4.5. Imanta Ziedoņa Ķemeru bibliotēka;”.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe