Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2023. gada 30. martāNr. 8

protokols Nr. 3, 9. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada 18. decembra nolikumā Nr. 29
“Jūrmalas Administratīvās komisijas nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 73. panta pirmās daļas 1. punktu,
Pašvaldību likuma 50. pantu,
53. panta otro daļu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada 18. decembra nolikumā Nr. 29 “Jūrmalas Administratīvas komisijas nolikums” šādus grozījumus:

1. Izteikt izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:

“ Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73. panta pirmās daļas 1. punktu, Pašvaldību likuma 50. pantu, 53. panta otro daļu ”.

2. Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

“9. Administratīvās komisijas priekšsēdētāja amats ir algots. Atalgojuma apmērs nosakāms saskaņā ar Jūrmalas domes apstiprinātajiem iekšējiem normatīvajiem aktiem.”.

3. Papildināt ar 9.1 punktu šādā redakcijā:

“9.1 Administratīvā komisijā ir pastāvīgi algoti darbinieki, kuri ir tieši pakļauti Administratīvās komisijas priekšsēdētājam. Darba tiesiskās attiecības ar Administratīvās komisijas darbiniekiem nodibina un izbeidz Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors. Darbinieku atalgojuma apmērs nosakāms saskaņā ar Jūrmalas domes apstiprinātajiem iekšējiem normatīvajiem aktiem.”.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF