Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2023. gada 29. jūnijāNr. 26

protokols Nr. 7, 8. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada 18. decembra nolikumā Nr. 29
“Jūrmalas Administratīvās komisijas nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 73. panta pirmās
daļas 1. punktu, Pašvaldību
likuma 50. pantu,
53. panta otro
daļu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada 18. decembra nolikumā Nr. 29 “ Jūrmalas Administratīvas komisijas nolikums” šādu grozījumu:

Izteikt 8.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

“8.10. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Administratīvi juridiskās pārvaldes Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietnieka pienākumu izpildītājs”.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF