Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2023. gada 21. decembrīNr. 83

protokols Nr. 15, 59. punkts

Grozījumi 2023. gada 25. maija nolikumā Nr. 18 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas
Personāla pārvaldības nodaļas nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 73. panta pirmās
daļas 1.punktu un Pašvaldību
likuma 10. panta pirmās
daļas 8. punktu

1. Izdarīt Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija nolikumā Nr. 18 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Personāla pārvaldības nodaļas nolikums” šādus grozījumus:

1.1. Papildināt ar 5.2.1 punktu šādā redakcijā:

“5.2.1 plānot un pārraudzīt pašvaldības darbinieku (izņemot pedagogu) atlīdzības budžetu”.

1.2. Izteikt 5.7. un 5.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

“5.7. organizēt Centrālās administrācijas un Jūrmalas Izglītības pārvaldes darbinieku un iestāžu vadītāju atlasi, viņu pieņemšanu darbā, pārcelšanu un atbrīvošanu no darba;

5.8. nodrošināt personāla dokumentācijas sagatavošanu Jūrmalas domes deputātiem, Centrālās administrācijas, Jūrmalas Izglītības pārvaldes darbiniekiem un iestāžu vadītājiem, kārtot, veidot un uzturēt darbinieku personas lietas un personāla uzskaites datu bāzi personāla pārvaldības sistēmā;”.

1.3. Izteikt 5.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

“5.10. izstrādāt un aktualizēt Centrālās administrācijas un Jūrmalas Izglītības pārvaldes iekšējos normatīvos aktus personāla jautājumos;”.

2. Nolikums stājas spēkā 2024. gada 1. janvārī.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF