Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 26. oktobrīNr. 485

protokols Nr. 11, 33. punkts

Par “Jūrmalas ostas attīstības programmas
2015.-2022. gadam” 2022. gada
uzraudzības ziņojuma
apstiprināšanu

Pamatojoties uz Attīstības plānošanas sistēmas likuma 5. panta otro daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 12. novembra lēmumu Nr. 443 “Par Jūrmalas ostas attīstības programmas 2015.-2022. gadam apstiprināšanu”, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 13. janvāra rīkojumu Nr. 1.1-14/22/3 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nozaru plānošanas dokumentu uzraudzības ziņojumu kārtības apstiprināšanu”, kā arī ņemot vērā Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2023. gada 23. oktobra ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-21/11), Jūrmalas dome nolemj:

Apstiprināt “ Jūrmalas ostas attīstības programmas 2015.-2022. gadam” 2022. gada uzraudzības ziņojumu (pielikums).

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF