Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Ir grozījumi ar domes 2020.gada 26.novembra 646.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2019.gada 23.maija 217.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2018.gada 14.jūnija 333.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2017.gada 16.februāra 56.lēmumu

2015.gada 12.novembrīNr. 443

protokols Nr. 20, 7. punkts

Par Jūrmalas ostas attīstības programmas
2015.-2022.gadam apstiprināšanu

Lai veicinātu Jūrmalas ostas ilgtspējīgu attīstību, ievērojot Likuma par ostām 7.panta trešās daļas 2.punktu un pamatojoties uz Jūrmalas ostas valdes 2015.gada 30.aprīļa lēmumu Nr.2/9/15 (protokols Nr.2/15 p.9), Attīstības un vides jautājumu komitejas 2015.gada 3.jūnija ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atbalstīt Jūrmalas ostas pārvaldes iesniegto Jūrmalas ostas attīstības programmu 2015.-2022.gadam (pielikumā).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF Ir grozījumi ar domes 2017.gada 16.februāra 56.lēmumu Ir grozījumi ar domes 2018.gada 14.jūnija 333.lēmumu Ir grozījumi ar domes 2019.gada 23.maija 217.lēmumu Ir grozījumi ar domes 2020.gada 26.novembra 646.lēmumu


Lejupielāde: DOC un PDF