Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 26. oktobrīNr. 493

protokols Nr. 11, 41. punkts

Grozījums Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra
lēmumā Nr. 591 “Par speciālās piemaksas
noteikšanu Jūrmalas sociālo
pakalpojumu centrs
“Kauguri”

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 15. panta trešo daļu, Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra nolikuma Nr. 89 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 58. punktu, Jūrmalas domes nolemj:

Izdarīt Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra lēmumā Nr. 591 “Par speciālās piemaksas noteikšanu Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri” šādu grozījumu:

Papildināt ar 1.8. un 1.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

“1.8. Psihologs;

1.9. Personāla vadības speciālists/vecākais lietvedis.”

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF