Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 26. oktobrīNr. 503

protokols Nr. 11, 54. punkts

Grozījums Jūrmalas domes 2023. gada 28. septembra
lēmumā Nr. 396 “Par Jūrmalas valstspilsētas
pašvaldības iestādes “Pašvaldības īpašumu
pārvaldīšanas centrs” maksas
pakalpojumiem”

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10. panta pirmo daļu, Jūrmalas domes 2023. gada 27. jūlija nolikuma Nr. 31 “Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centra nolikums” 13.8. apakšpunktu, kā arī Jūrmalas domes 2023. gada 18.oktobra Apvienotās komitejas ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-28/3), Jūrmalas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas domes 2023. gada 28. septembra lēmumā Nr. 396 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centrs” maksas pakalpojumiem” (turpmāk – Lēmums) šādu grozījumu:

Papildināt Lēmuma pielikumu “Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centra (Peldbaseins, Rūpniecības ielā 13) maksas pakalpojumu izcenojumi” ar 1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

1.4.

Vienreizējs apmeklējums - Jūrmalas iedzīvotājs (ar Jūrmalas iedzīvotāja karti) līdz 18 gadu vecumam

45 min.

2,89

3,50

2. Lēmums stājas spēkā 2023. gada 1. novembrī.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF