Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2024. gada 21. martāNr. 11

protokols Nr. 4, 57. punkts

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija nolikumā Nr. 18
“Jūrmalas valstspilsētas administrācijas
Personāla pārvaldības nodaļas
nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 73. panta pirmās
daļas 1. punktu un Pašvaldību
likuma 10. panta pirmās
daļas 8. punktu

Izdarīt Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija nolikumā Nr. 18 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Personāla pārvaldības nodaļas nolikums” šādus grozījumus:

1. Papildināt 5.6. apakšpunktu aiz vārda “koordinēt” ar vārdiem “Centrālās administrācijas”.

2. Papildināt 5.7. un 5.8. apakšpunktus aiz vārda “administrācijas” ar pieturzīmi un vārdiem “, Jūrmalas bāriņtiesas”.

3. Papildināt 5.10. apakšpunktu aiz vārda “administrācijas” ar pieturzīmi un vārdiem “, Jūrmalas bāriņtiesas”.

4. Papildināt 5.13. apakšpunktu aiz vārda “administrācijas” ar pieturzīmi un vārdiem “, Jūrmalas bāriņtiesas un Jūrmalas Izglītības pārvaldes”.

5. Papildināt ar 5.15. apakšpunktu šādā redakcijā:

“5.15. Organizēt Centrālās administrācijas darbinieku attīstības, labbūtības un motivācijas pasākumus.”.

Priekšsēdētāja

R. SproģeAtvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF