Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2024. gada 21. martāNr. 90

protokols Nr. 4, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra
lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības
institūciju darbinieku skaita (darba vietu)
sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz Jūrmalas valstspilsētas administrācijas darba grupas amatu saimju noteikšanai 2024. gada 5. februāra atzinumu Nr. 17-18/8, 2024. gada 8. februāra atzinumu Nr. 17-18/10, 2024. gada 26. februāra atzinumu Nr. 17-18/17, 2024. gada 4. marta atzinumiem Nr. 17-18/18, Nr. 17-18/19 un Nr.17-18/20 un 2024. gada 14. marta atzinumiem Nr. 17-18/22, Nr. 17-18/23, Nr. 17-18/24 un Nr. 17-18/25 ir nepieciešams precizēt Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmuma Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” pielikumu “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības amatu saraksts”, izdarot šādus grozījumus:

1. Jūrmalas Kultūras centrā:

1.1. likvidēt amata vienību - aušanas studijas vadītājs;

1.2. no 2024. gada 7. maija likvidēt četras amata vienības sētnieks un divas vienības tehniskais strādnieks.

2. Jūrmalas muzeja Komunikācijas un personāla nodaļā izveidot 0. 55 amata vienības – aušanas studijas vadītājs, nosakot 40. amatu saimi, IV saimes līmeni un 8. mēnešalgas grupu.

3. Jūrmalas valstspilsētas administrācijā :

3.1. Reorganizējot Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļu, izveidot šādas nodaļas:

3.1.1. Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļu:

3.1.1.1. izveidot amata vienību – nodaļas vadītājs, nosakot 37. amatu saimi, III saimes līmeni un 12. mēnešalgas grupu;

3.1.1.2. izveidot 3 amata vienības – vecākais eksperts, nosakot 36. amatu saimi, IV saimes līmeni un 10. mēnešalgas grupu;

3.1.1.3. izveidot amata vienību – eksperts, nosakot 36. amatu saimi, III saimes līmeni un 9. mēnešalgas grupu.

3.1.2. Mobilitātes nodaļu:

3.1.2.1. izveidot amata vienību – nodaļas vadītājs, nosakot 37. amatu saimi, III saimes līmeni un 12. mēnešalgas grupu;

3.1.2.2. izveidot amata vienību – vecākais eksperts, nosakot 36. amatu saimi, V saimes līmeni un 11. mēnešalgas grupu;

3.1.2.3. izveidot amata vienību – vecākais eksperts, nosakot 36. amatu saimi, IV saimes līmeni un 10. mēnešalgas grupu;

3.1.2.4. izveidot amata vienību – vecākais projektu vadītājs, nosakot 39. 1. amatu saimi, III saimes līmeni un 10. mēnešalgas grupu;

3.1.2.5. izveidot amata vienību – eksperts, nosakot 36. amatu saimi, III saimes līmeni un 9. mēnešalgas grupu.

3.2. Īpašumu pārvaldes Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļā no 2024. gada 15. maija:

3.2.1. samazināt amata vienību – automobiļa vadītājs amata vienību skaitu no 2 līdz 1 amata vienībai;

3.2.2. pārsaukt amata vienību – saimniecības pārzinis par – speciālists saimnieciskā nodrošinājuma jautājumos, nosakot 3. amatu saimi, II saimes līmeni un 7. mēnešalgas grupu.

3.3. Reorganizējot Administratīvi juridisko pārvaldi, izveidot šādas nodaļas un daļu:

3.3.1. Juridiskā nodaļa:

3.3.1.1. izveidot amata vienību – nodaļas vadītājs, nosakot 24. amatu saimi, IV saimes līmeni un 12. mēnešalgas grupu;

3.3.1.2. izveidot 4 amata vienības – galvenais jurists, nosakot 24. amatu saimi, III saimes līmeni un 11. mēnešalgas grupu.

3.3.2. Tiesvedības daļa Juridiskās nodaļas pakļautībā:

3.3.2.1. izveidot amata vienību – vadītājs, nosakot 24. amatu saimi, IV saimes līmeni un 12. mēnešalgas grupu;

3.3.2.2. izveidot 2 amata vienības – galvenais jurists, nosakot 24. amatu saimi, III saimes līmeni un 11. mēnešalgas grupu;

3.3.2.3. izveidot 2 amata vienības – jurists, nosakot 24. amatu saimi, II saimes līmeni un 10. mēnešalgas grupu.

3.3.3. Kanceleja:

3.3.3.1. izveidot amata vienību – Kancelejas vadītājs, nosakot 25. amatu saimi, VII saimes līmeni, 11. mēnešalgas grupu;

3.3.3.2. izveidot amata vienību - vadītāja vietnieks, nosakot 25. amatu saimi, VI saimes līmeni, 10. mēnešalgas grupu;

3.3.3.3. izveidot 8 amata vienības – apmeklētāju apkalpošanas vecākais speciālists, nosakot 25. amatu saimi, V saimes līmeni un 9. mēnešalgas grupu;

3.3.3.4. izveidot vienu amata vienību – galvenais arhīvists, nosakot 20. 1. amatu saimi, III A saimes līmeni un 8. mēnešalgas grupu.

3.3.4. Administratīvā nodaļa:

3.3.4.1. izveidot amata vienību – nodaļas vadītājs, nosakot 36. amatu saimi, V saimes līmeni un 11. mēnešalgas grupu;

3.3.4.2. izveidot vienu amata vienību - vadītāja vietnieks, nosakot 36. amatu saimi, IV saimes līmeni un 10. mēnešalgas grupu;

3.3.4.3. izveidot vienu amata vienību - vecākais referents, nosakot 26. amatu saimi, II saimes līmeni un 9. mēnešalgas grupu;

3.3.4.4. izveidot 4 amata vienības – vecākais lietvedis, nosakot 20. 3. amatu saimi, II saimes līmeni un 7. mēnešalgas grupu.

3.3.5. Likvidēt amata vienību – Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs.

3.4. Īpašumu pārvaldes Nodokļu nodaļā samazināt amata vienības – finansists amata vienību skaitu no 4 līdz 3 amata vienībām.

4. Jūrmalas Sporta skolā :

4.1. izveidot 0. 7 amata vienības – saimniecības vadītājs, nosakot 3. amatu saimi, IV saimes līmeni un 9. mēnešalgas grupu;

4.2. likvidēt amata vienību – sezonas apkopējs;

4.3. pārsaukt amata vienību - skaņu ierakstu inženieris par – sporta un audio iekārtu tehniķis, nosakot 16. amatu saimi, IV saimes līmeni un 4. mēnešalgas grupu;

4.4. no 2024.gada 15.maija likvidēt 1.8 amata vienības – apkopējs.

5. Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centrā :

5.1. Īpašumu nodaļā:

5.1.1. palielināt amata vienību – sētnieks skaitu no 3 līdz 6, nosakot 16. amatu saimi, I saimes līmeni un 1. menešalgas grupu;

5.1.2. palielināt amata vienību – tehniskais strādnieks no 3 līdz 6, nosakot 16. amatu saimi, III saimes līmeni un 3. mēnešalgas grupu;

5.2. no 2024. gada 15. maija Sporta objektu nodaļā likvidēt 4 amata vienības – apkopējs.

6. Jūrmalas Jaundubultu pamatskolā no 2024. gada 15. maija likvidēt 7 amata vienības – apkopējs un 3 amata vienības – ēkas un teritorijas dežurants.

7. Jūrmalas Kauguru vidusskolā no 2024. gada 15. maija likvidēt 11 amata vienības – apkopējs un 6 amata vienības – ēkas un teritorijas dežurants.

8. Jūrmalas Ķemeru pamatskolā no 2024. gada 15. maija likvidēt 4 amata vienības – apkopējs un 3 amata vienības – ēkas un teritorijas dežurants.

9. Jūrmalas Mākslas skolā no 2024. gada 15. maija likvidēt 4 amata vienības – apkopējs.

10. Jūrmalas Mežmalas pamatskolā no 2024. gada 15. maija likvidēt 11 amata vienības – apkopējs un 3 amata vienības – ēkas un teritorijas dežurants.

11. Jūrmalas Mūzikas vidusskolā no 2024. gada 15. maija likvidēt 6 amata vienības – apkopējs.

12. Jūrmalas Valsts ģimnāzijā no 2024. gada 15. maija likvidēt 12 amata vienības – apkopējs.

13. Jūrmalas Majoru vidusskolā no 2024. gada 15. maija likvidēt 10.75 amata vienības – apkopējs un 3 amata vienības – ēkas un teritorijas dežurants.

14. Jūrmalas Pumpuru vidusskolā no 2024. gada 15. maija likvidēt 7,2 amata vienības – apkopējs un 3 amata vienības – ēkas un teritorijas dežurants.

15. Jūrmalas Vaivaru pamatskolā no 2024. gada 15. maija likvidēt 3 amata vienības – ēkas un teritorijas dežurants.

16. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē “Austras koks” no 2024. gada 15. maija likvidēt 3 amata vienības – ēkas un teritorijas dežurants.

17. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē “Ābelīte” no 2024. gada 15. maija likvidēt 3 amata vienības – ēkas un teritorijas dežurants.

18. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē “Katrīna” no 2024. gada 15. maija likvidēt 3 amata vienības – ēkas un teritorijas dežurants.

19. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē “Lācītis” no 2024. gada 15. maija likvidēt 3 amata vienības – ēkas un teritorijas dežurants.

20. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē “Mārīte” no 2024. gada 15. maija likvidēt 3 amata vienības – ēkas un teritorijas dežurants.

21. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē “Namiņš” no 2024. gada 15. maija likvidēt 3 amata vienības – ēkas un teritorijas dežurants.

22. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē “Podziņa” no 2024. gada 15. maija likvidēt 3 amata vienības – ēkas un teritorijas dežurants.

23. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte” no 2024. gada 15. maija likvidēt 3 amata vienības – ēkas un teritorijas dežurants.

24. Jūrmalas Bērnu un jauniešu centrā no 2024. gada 15. maija likvidēt 3 amata vienības – ēkas un teritorijas dežurants.

25. Jūrmalas Centrālajā bibliotēkā no 2024. gada 15. maija likvidēt 4.5 amata vienības – apkopējs.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10. panta pirmo daļu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 7. pantu, Ministru kabineta 2017. gada 23. maija noteikumiem Nr. 264 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām”, Jūrmalas dome nolemj:

1. Izteikt Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmuma Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” pielikumu jaunā redakcijā, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. Lēmums stājas spēkā 2024. gada 2. aprīlī.

Priekšsēdētāja

R. SproģePielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF