Jūrmalas domes pieņemtie dokumenti

 


Nav spēkā
Atcelts
Zaudējis spēku
Spēkā esošs
Nr.VeidsAtskaņot saturuNosaukumsPieņemtsStatuss
68 Nolikums Par Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 29. oktobra nolikuma Nr. 28 “Jūrmalas Rūpnieciskās zvejas nomas tiesību komisijas nolikums” atzīšanu par spēku zaudējušu 24.08.2023
67 Nolikums Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 28. septembra nolikumā Nr. 37 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības apbalvojumu nolikums” 24.08.2023
66 Nolikums Jūrmalas Būvju kultūrvēsturiskās vērtības līmeņa noteikšanas komisijas nolikums 24.08.2023
65 Nolikums Jūrmalas muzeja nolikums 24.08.2023
64 Nolikums Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta nolikumā Nr. 24 “Jūrmalai raksturīgu un nozīmīgu sporta pasākumu, kas Jūrmalas valstspilsētā norisinājušies vismaz trīs gadus, līdzfinansēšanas kārtība” 24.08.2023
63 Nolikums Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011. gada 31. martā nolikumā “Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” 24.08.2023
62 Nolikums Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 26. janvāra nolikumā Nr. 4 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas līdzfinansēto aktīvās atpūtas un sporta pasākumu projektu konkursa nolikums” 24.08.2023
61 Nolikums Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 31. marta nolikumā Nr. 25 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana sporta organizāciju, to pārstāvēto komandu un individuālo sportistu atbalstam 24.08.2023
6 Noteikumi Par veselības apdrošināšanu un apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā 24.08.2023
5 Noteikumi Par piešķiramo zvejas limitu sadales kārtību zvejošanai Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administratīvajai teritorijai piegulošajos Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos 24.08.2023
4 Noteikumi Valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadales kārtība Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs 24.08.2023