Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOTEIKUMI
Jūrmalā
2004.gada 28.jūlijāNr.6

protokols Nr.15, 5.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 30.decembra noteikumos Nr.17
"Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2004.gada budžeta apstiprināšanu"

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
likuma "Par pašvaldībām" 21., 46.pantu un
Latvijas Republikas likumu "Par pašvaldību budžetiem"

 1. Palielināt 2004.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no pašvaldībām piekritīgās mantas realizācijas (klasifikācijas kods 13.4.0.0.) par Ls 228 100.

 2. Samazināt 2004.gadā asignējumus no pašvaldības pamatbudžeta Jūrmalas pilsētas domei par Ls 116 100, t.sk.:

  2.1. Olimpiskā centra izveidei Ls 25 000 (klasifikācijas kods 04.422.7000);

  2.2. bērnu dārza projektēšanai Poruka prospektā 14 Ls 9 000 (klasifikācijas kods 04.110.7000);

  2.3. Slokas sporta kompleksa būvniecībai Ls 79 100 (klasifikācijas kods 08.120.7000);

  2.4. dzīvnieku patversmes izbūvei Priedainē Ls 3 000 (klasifikācijas kods 07.100.7000).

 3. No ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem pamatbudžetā 2004.gadā novirzīt Ls 344 200, t.sk.:

  3.1. Jūrmalas pilsētas domei Ls 173 051, t.sk.:

  3.1.1. Latvijas Republikas kūrortu konferences organizēšanai Ls 1330, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  13.200.1442 Ls 930;

  13.200.1445 Ls 300;

  13.200.1590 Ls 100;

  3.1.2. informatīvo bukletu izdošanai par pasākumiem Jūrmalā Ls 1700 (klasifikācijas kods 13.200.1590);

  3.1.3. izdevumu segšanai par piedalīšanos izstādē „Spa&Wellness” Ls 2000, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  13.200.3600 Ls 900;

  13.200.1482 Ls 1100;

  3.1.4. zemesgabala Nometņu 2a iegādei Ls 25 000 (klasifikācijas kods 13.600.6000);

  3.1.5. sākumskolas „Taurenītis” tehniskā projekta izgatavošanai sporta zālei un Kļavu ielas posmam Ls 7000 (klasifikācijas kods 04.211.7000);

  3.1.6. Dzintaru koncertzāles 2.kārtas objektu projektēšanai Ls 14 000 (klasifikācijas kods 08.270.7000);

  3.1.7. Tūrisma informācijas centra tehniskā projekta izstrādāšanai un būvniecībai Ls 20710 (klasifikācijas kods 08.270.7000);

  3.1.8. Sporta zāles rekonstrukcijai Nometņu ielā 2a Ls 4400 (klasifikācijas kods 06.240.7000);

  3.1.9. administratīvo telpu kārtējam remontam Ls 2435 (klasifikācijas kods 01.100.1451);

  3.1.10. 1.ģimnāzijas sporta zāles kapitālajam remontam Ls 11 700 (klasifikācijas kods 04.211.4700);

  3.1.11. Pumpuru vidusskolas aktu zāles kapitālajam remontam Ls 3 300 (klasifikācijas kods 04.211.4700);

  3.1.12. Siltummezglu rekonstrukcijai Skolu valdē, bērnudārzā „Saulīte”, Bulduru kultūras namā Ls 22 200, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  04.010.4700 Ls 7400;

  04.110.4700 Ls 7400;

  08.230.4700 Ls 7400;

  3.1.13. pandusu izbūvei, nodrošinot iestāžu pieejamību, Ls 5365, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  08.210.7000 Ls 3654;

  06.251.7000 Ls 1711;

  3.1.14. pārvietojamā nožogojuma iegādei Slokas futbola laukumā Ls 2600 (klasifikācijas kods 08.120.4180);

  3.1.15. līgumdarbu apmaksai būvniecības jomā Ls 6000, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  12.100.1170 Ls 4835;

  12.100.1200 Ls 1165;

  3.1.16. sporta laukuma izbūvei Pumpuru vidusskolā Ls 11 900 (klasifikācijas kods 04.211.7000);

  3.1.17. detālplānojumu izstrādei Jūrmalas pilsētā Ls 7 000 (klasifikācijas kods 07.099.7000);

  3.1.18. mēbeļu iegādei Būvvaldē Ls 10 800 (klasifikācijas kods 01.100.4160);

  3.1.19. sporta pasākumu organizēšanai Ls 3 792, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  08.120.1482 Ls 880;

  08.120.1590 Ls 1812;

  08.120.1479 Ls 600;

  08.120.1471 Ls 500;

  3.1.20. iekšzemes komandējumu izdevumiem Ls 100 (klasifikācijas kods 01.100.1330);

  3.1.21. kultūras pasākumu organizēšanai Ls 9719, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  08.251.1482 Ls 2000;

  08.251.1479 Ls 3719;

  08.251.1590 Ls 4000.

  3.2. Labklājības pārvaldei Ls 14 200, t.sk.:

  3.2.1. nakts patversmes apmaksai Ls 3000 (klasifikācijas kods 06.150.3400);

  3.2.2. bezpiederīgo apglabāšanas apmaksai Ls 2500 (klasifikācijas kods 06.150.3400);

  3.2.3. veselības aprūpes pabalstu izmaksai maznodrošinātiem vientuļiem pensionāriem Ls 2000 (klasifikācijas kods 06.150.3500);

  3.2.4. sociālo dzīvokļu un māju komunālo pakalpojumu nomaksai Ls 4200 (klasifikācijas kods 06.150.3500);

  3.2.5. bērnu ortodontijas un sakodiena anomāliju izdevumu segšanai Ls 2500 (klasifikācijas kods 05.700.3400).

  3.3. BOP SIA „Kauguru primārās veselības aprūpes centrs” stomatoloģijas aparatūras iegādei Ls 6 400 (klasifikācijas kods 05.210.4180);

  3.4. PBU „Jūrmalas ātrā palīdzība” Ls 6145, t.sk.:

  3.4.1. defibrilatora iegādei Ls 4495 (klasifikācijas kods 05.150.4180);

  3.4.2. glābšanas dienesta uz ūdeņiem apmācība Ls 1200 (klasifikācijas kods 03.120.1442);

  3.4.3. komandējuma izdevumiem uz glābšanas dienestu konferenci Warnemundē Ls 450 (klasifikācijas kods 03.120.1330).

  3.5. Pumpuru vidusskolai Ls 1972, t.sk.:

  3.5.1. žalūziju izgatavošanas apmaksai Ls 522 (klasifikācijas kods 04.211.1512);

  3.5.2. virtuves iekārtas iegādei Ls 1450 (klasifikācijas kods 04.211.4180).

  3.6. Majoru pamatskolai papildus izdevumu segšanai sakarā ar A korpusa nodošanu ekspluatācijā Ls 33 795, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  04.211.1110 Ls 2025;

  04.211.1200 Ls 588;

  04.211.1529 Ls 300;

  04.211.1459 Ls 400;

  04.211.1523 Ls 700;

  04.211.1453 Ls 150;

  04.211.1521 Ls 2000;

  04.211.1552 Ls 300;

  04.211.1486 Ls 100;

  04.211.1512 Ls 2058;

  04.211.4160 Ls 25174.

  3.7. Skolu valdei Ls 22780, t.sk.:

  3.7.1. bērnudārza „Namiņš” nekustamā īpašuma nomai Ls 2471 (klasifikācijas kods 04.110.1471);

  3.7.2. bērnudārza „Katrīna” ūdens apgādes nomaksai Ls 533 (klasifikācijas kods 04.110.1459);

  3.7.3. automašīnas iegādei Ķemeru vidusskolai Ls 3646 (klasifikācijas kods 04.211.4150);

  3.7.4. sākumskolas „Ābelīte” uzturēšanas izdevumu segšanai Ls 2000, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  04.211.1512 Ls 1334;

  04.211.1551 Ls 347;

  04.211.1561 Ls 319;

  3.7.5. sporta zāles Nometņu 2a uzturēšanas izdevumu segšanai Ls 6700, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  04.422.1512 Ls +2500;

  04.422.4110 Ls +505;

  04.422.4140 Ls +390;

  04.422.4160 Ls +4707;

  04.422.4180 Ls -150;

  04.422.1453 Ls +350;

  04.422.1459 Ls +945;

  04.422.1471 Ls -70;

  04.422.1479 Ls -112;

  04.422.1486 Ls -58;

  04.422.1511 Ls +100;

  04.422.1513 Ls +106;

  04.422.1523 Ls -3007;

  04.422.1529 Ls +127;

  04.422.1540 Ls +60;

  04.422.1552 Ls +307;

  3.7.6. virtuvju iekārtu iegādei izglītības iestādēs Ls 7430, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  04.110.4180 Ls 5800;

  04.211.4180 Ls 1630.

  3.8. Jūrmalas pilsētas muzejam Ls 40 801, t.sk.:

  3.8.1. uzturēšanas izdevumu segšanai Ls 801, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  08.220.1523 Ls 500;

  08.220.1330 Ls 301;

  3.8.2. muzeja interjera iekārtošanai Ls 40 000 (klasifikācijas kods 08.220.1447).

  3.9. PI „Lielupes ostas pārvalde” smilšu sanesumu izsmelšanai no Lielupes Ls 25 000 (12.200.1482);

  3.10. Jūrmalas 1.ģimnāzijai Ls 3330, t.sk.:

  3.10.1. virtuves iekārtu iegādei Ls 1350 (klasifikācijas kods 04.211.4180);

  3.10.2. deju kolektīva piedalīšanās festivālā Balaton Boglar Ls 1980 (klasifikācijas kods 04.211.1482);

  3.11. Sākumskolai „Atvase” virtuves iekārtas iegādei Ls 1570 (klasifikācijas kods 04.211.4180);

  3.12. Slokas pamatskolai virtuves iekārtas iegādei Ls 1350 (klasifikācijas kods 04.211.4180);

  3.13. Mežmalas vidusskolai virtuves iekārtas iegādei Ls 1350 (klasifikācijas kods 04.211.4180);

  3.14. Jaundubultu vidusskolai virtuves iekārtas iegādei Ls 980 (klasifikācijas kods 04.211.4180);

  3.15. Lielupes vidusskolai virtuves iekārtas iegādei Ls 1250 (klasifikācijas kods 04.211.4180);

  3.16. Kauguru vidusskolai virtuves iekārtas iegādei Ls 1350 (klasifikācijas kods 04.211.4180);

  3.17. Sākumskolai „Taurenītis” Ls 2480, t.sk.:

  3.17.1. virtuves iekārtas iegādei Ls 500 (klasifikācijas kods 04.211.4180);

  3.17.2. deju kolektīva piedalīšanās festivālā Balaton Boglar Ls 1980 (klasifikācijas kods 04.211.1482);

  3.18. SIA „Jūrmalas gaisma” Tirgoņu ielas apgaismojuma līnijas rekonstrukcijai posmā pie Jūras ielas Ls 1148 (klasifikācijas kods 07.400.4700);

  3.19. domes rezerves fondam Ls 5248 (klasifikācijas kods 14.400.1485).

  4. Palielināt 2004.gadā ieņēmumus no maksas pakalpojumiem par Ls 1260, t.sk.:

  4.1. Kauguru vidusskolai ieņēmumus no pārējiem maksas pakalpojumiem (klasifikācijas kods 9.5.6.0.) par Ls 700, novirzot tos iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  04.211.1449 Ls 600;

  04.211.1441 Ls 79;

  04.211.1528 Ls 21;

  4.2. Jūrmalas Skolu valdei ieņēmumus no telpu īres un nomas (klasifikācijas kods 9.5.4.0.) par Ls 560, novirzot tos iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  04.211.1551 Ls 200;

  04.211.1552 Ls 150;

  04.211.1561 Ls 60;

  04.211.1562 Ls 150.

  5. Veikt izmaiņas 2004.gadā pašvaldības pamatbudžeta kredītrīkotāju tāmēs saskaņā ar 1.pielikumu.

  6. Palielināt 2004.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no pārējiem maksājumiem no valsts budžeta iestādēm pašvaldībām (klasifikācijas kods 18.2.4.9.) par Ls 1200, novirzot tos Vaivaru pamatskolai bērnu nometnes organizēšanai riska grupas bērniem, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  04.211.1170 Ls 291;

  04.211.1200 Ls 69;

  04.211.1563 Ls 524;

  04.211.1552 Ls 140;

  04.211.1411 Ls 48;

  04.211.1511 Ls 68;

  04.211.1482 Ls 60.

  7. Palielināt pilsētas Attīstības fonda ieņēmumus par Ls 5000, novirzot tos Jūrmalas pilsētas domei Jomas ielas svētku organizēšanai ( klasifikācijas kods 08.251.1479).

  8. Palielināt 2004.gadā pašvaldības speciālā budžeta pārējos ieņēmumus Jūrmalas bibliotēku apvienībai par Ls 2000, novirzot tos projekta “Jūrmalai 45. Pilsētas vizītkarte – Dzintaru koncertzāle” realizācijai, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  08.210.1150 Ls 91;

  4180 Ls 192;

  4110 Ls 1717.

  9. Veikt 2004.gadā izmaiņas pašvaldības speciālajā budžetā:

  9.1. Samazināt asignējumus no pašvaldības Autoceļu fonda Jūrmalas pilsētas domei Viestura ielas rekonstrukcijas darbiem par Ls 17 000 (klasifikācijas kods 12.100.7000.), novirzot tos pilsētas ielu braucamās daļas asfalta seguma atjaunošanai (klasifikācijas kods 12.100.4700.), attiecīgi veicot izmaiņas apstiprinātajā pašvaldības autoceļu fonda programmā.

  9.2. Veikt izmaiņas 2004.gadā pašvaldības speciālā budžeta kredītrīkotāju tāmēs saskaņā ar 2.pielikumu.

  10. Samazināt 2004.gadā speciālā budžeta atlikumu ieņēmumiem no ziedojumiem un dāvinājumiem uz 2005.gada 1.janvāri Kauguru vidusskolai par Ls 174, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem iestādes uzturēšanas izdevumiem (klasifikācijas koda 04.211.1479.)

  11. Samazināt 2004.gadā speciālā budžeta pārējos ieņēmumus un izdevumus Jūrmalas mūzikas vidusskolai par Ls 78 (klasifikācijas kods 04.421.1590).

  12. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra ieteikumu Nr.3 “Metodiskie norādījumi par Jūrmalas pašvaldības Norēķinu kases darbības procesu” 2.6.apakšpunktu, apstiprināt 2004.gadā ar priekšsēdētāja rīkojumu Nr.321-r veiktās izmaiņas ekonomiskās klasifikācijas kodos Jūrmalas pilsētas domei apstiprinātajā pamatbudžeta tāmē:

  08.120.1479 Ls +2000;

  1485 Ls -2000.

  13. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 13.februārī apstiprināto nolikumu Nr.4 “Par domes rezerves fonda apstiprināto līdzekļu piešķiršanas un izlietošanas kārtību”, apstiprināt ar priekšsēdētāja rīkojumiem Nr.319-r, 320-r piešķirtos līdzekļus no domes rezerves fonda Ls 479, t.sk.:

  13.1. Jūrmalas skolu valdei bēru pabalsta izmaksai Ls 150 (klasifikācijas kods 04.211.1150);

  13.2. sākumskolai “Taurenītis” skolas akreditācijai Ls 329, t.sk. pēc klasifikācijas kodiem:

  04.211.1170 Ls 265;

  1200 Ls 64.

Priekšsēdētājs

 

J.Hlevickis


1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas
domes 2004.gada 28.jūlija noteikumos Nr.6

Izmaiņas 2004.gadā kredītrīkotāju pamatbudžetā

Budžeta finansētas institūcijas nosaukums

Pamatbudžets

Maksas pakalpojumi

Mērķdotācija

 

Klasif. kods

“ – “

Klasif. kods

“ + “

Klasif. kods

“ – “

Klasif. kods

“ + “

Klasif. kods

“ – “

Klasif. kods

“ + “

Pumpuru vidusskola

04.211.1485

04.211.1529

04.211.1552

-100

-400

-300

04.211.1411

04.211.1453

04.211.1479

04.211.1511

04.211.1512

04.211.1551

+100

+120

+80

+100

+100

+300

04.211.1454

04.211.1485

04.211.1590

-999

-200

-388

04.211.1441

04.211.1552

04.211.4160

+115

+722

+750

       

Dome

08.251.1441

08.251.1442

08.251.1561

07.100.1482

13.010.1447

08.251.1485

03.110.4180

12.100.4700

08.230.4700

03.120.4700

07.100.1485

13.200.1482

13.200.3600

13.200.1170

13.200.1200

13.200.1441

13.200.1330

-1000

-240

-600

-286

-425

-2000

-967

-30000

-630

-8000

-12900

-2098

-68

-76

-38

-630

-2000

08.251.1482

07.100.1590

07.100.4180

13.010.1310

13.010.1443

13.010.1444

03.110.4700

12.100.1459

08.270.4700

03.120.7000

07.100.1447

13.200.1512

13.200.1479

13.200.1482

13.200.1442

13.200.1590

+3840

+165

+121

+250

+75

+100

+967

+30000

+630

+8000

+12900

+2098

+200

+613

+1000

+999

               

Kauguru vidusskola

04.211.1110

04.211.1485

-1980

-980

04.211.1150

04.211.1441

04.211.1451

04.211.1453

04.211.1482

04.211.1512

+1980

+70

+615

+115

+5

+175

       

04.211.1110

04.211.1140

04.211.1200

-2300

-1660

-1800

04.211.1150

+5760

Sākumskola „Taurenītis”

04.211.1485

-123

04.211.1551

+123

               

Jūrmalas pilsētas muzejs

08.220.1447

08.220.1524

-7200

-50

08.220.4300

08.220.1471

+7200

+50

               

Kauguru kultūras nams

08.251.1447

08.230.1469

08.230.1529

08.230.1511

08.230.4180

-135

-27

-30

-32

-600

08.251.1482

08.230.1454

08.230.1512

08.230.1555

08.230.4110

+135

+27

+30

+32

+600

               

Skolu valde

04.423.1479

-256

04.423.1482

+256

               

Jūrmalas mūzikas vidusskola

08.270.4180

-158

08.270.1561

+158

04.421.1590

-642

04.421.1453

+642

       

Pašvaldības policija

03.130.4180

-400

03.130.1413

+400

               
                         


2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas
domes 2004.gada 28.jūlija noteikumos Nr.6

Izmaiņas 2004. gadā kredītrīkotāju tāmēs speciālajā budžetā

Budžeta finansētas

Pārējie

Ziedojumi un dāvinājumi

Piezīmes

institūcijas nosaukums

Klasifikācijas kods

“-“

Klasifikācijas kods

“+”

Klasifikācijas kods

“-“

Klasifikācijas kods

“+”

 

Jūrmalas skolu valde

04.213.1455

-380

04.213.1330

+230

         
     

04.213.1528

+150

         

Jūrmalas pilsētas dome

07.320.1482

Dabas resursu nodoklis

-187

07.320.4180

Dabas resursu nodoklis

+187

         

Sabiedrisko

13.400.1444

-354

13.400.1447

+354

         

pakalpojumu regulators

13.400.1554

-1

13.400.1455

+1