Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2009.gada 9.jūlijāNr.15

Ceturtdiena

 

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

 

Sēde atklāta plkst.10 05

 

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Ģirts Trencis

Sēdi protokolē:

domes administratīvās pārvaldes vecākā lietvede

 

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

priekšsēdētāja 1.vietnieks

Aigars Tampe

priekšsēdētāja vietnieks

Dainis Urbanovičs

Deputāti:

Inese Aizstrauta, Agris Kalnciems, Māris Mežapuķe (nepiedalās no plkst.1030-1032), Zigurds Starks, Andrejs Kondratjuks, Ilmārs Ančāns, Juris Griķis, Jānis Kuzins

Nepiedalās deputāti: Vladimirs Maksimovs, Žanna Kupčika, Raimonds Munkevics, Igors Dreija

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Gatis Truksnis

Administratīvās pārvaldes vadītāja

Indra Kalvāne

Finanšu pārvaldes vadītāja

Andra Tukāne

Būvvaldes vadītāja

Vita Zvejniece

Juridiskās pārvaldes vadītāja

Evija Rakiša

Pilsētsaimniecības un būvniecības pārvaldes vadītāja

Gunta Smalkā

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Ingmārs Čaklais

Sēdē uzaicināti:

Sandra Brauere, Jānis Lodiņš, Indulis Skudra, Ruanete Meža

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Saskaņā ar 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek, paceļot roku.

 Ģ.Trencis ierosina sēdes dienas kārtībā iekļaut sekojošus jautājumus:

·              Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 13.aprīļa lēmumā Nr.24 „Par dzīvokļu komisiju”

·              Par Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 8.jūnija lēmuma Nr.102 „Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām” atzīšanu par spēku zaudējušu

·              Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 30.oktobra lēmumā Nr.906 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi”

·              Par adreses maiņu transformatoru ēkai Jūrmalā, Meža prospektā 18

·              Par atbalstu projektam „Jūrmalas pilsētas speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana”

·              Par Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutu saraksta un apraksta un autobusu kustības saraksta grozīšanu un sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu (braukšanas maksa)

J.Griķis izsakās, ka jautājums par Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutu saraksta un apraksta un autobusu kustības saraksta grozīšanu un sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu (braukšanas maksa) vispirms būtu jāizskata transporta un komunālo lietu komitejā.

G.Truksnis izsakās, ka šis jautājums ir ļoti aktuāls, tāpēc lūdz šo jautājumu iekļaut sēdes darba kārtībā.

D.Urbanovičs ierosina par šo jautājumu balsot atsevišķi.

Ģ.Trencis ierosina vispirms balsot par pirmo 5 papildus jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā.  

Balsošanas rezultātā par Ģ.Trenča priekšlikumu („par” – 11 (Ģ.Trencis, J.Griķis, M.Mežapuķe, A.Kondratjuks, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, A.Tampe, I.Ančāns, D.Urbanovičs), „pret” –nav, „atturas”-nav), nolēma sēdes darba kārtībā iekļaut pirmos 5 papildus jautājumus.

 

Balsošanas rezultātā par jautājuma par Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutu saraksta un apraksta un autobusu kustības saraksta grozīšanu un sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu (braukšanas maksa) iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 10 (Ģ.Trencis, J.Griķis, M.Mežapuķe, A.Kondratjuks, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, A.Tampe, I.Ančāns), „pret” –nav, „atturas”-1 (D.Urbanovičs)), nolēma iekļaut sēdes darba kārtībā jautājumu par Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutu saraksta un apraksta un autobusu kustības saraksta grozīšanu un sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu (braukšanas maksa).

 

Balsošanas rezultātā par izmaiņām darba kārtībā („par” – 11 (Ģ.Trencis, J.Griķis, M.Mežapuķe, A.Kondratjuks, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, A.Tampe, I.Ančāns, D.Urbanovičs), „pret” –nav, „atturas”-nav), nolēma apstiprināt izmaiņas darba kārtībā.

 

Darba kārtība:

1.   

Par sociālās palīdzības komisiju

2.   

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 4.aprīļa lēmumā Nr.16 „Par Jūrmalas pilsētas domes administratīvās komisijas sastāvu”

3.   

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 13.oktobra lēmumā Nr.428 „Par Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvu”

4.   

Par atļauju amatu savienošanai

5.   

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 13.aprīļa lēmumā Nr.24 „Par dzīvokļu komisiju”

6.   

Par Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 8.jūnija lēmuma Nr.102 „Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām” atzīšanu par spēku zaudējušu

7.   

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 30.oktobra lēmumā Nr.906 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi”

8.   

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu

9.   

Par Jūrmalas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu

10.  

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā

11.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada budžeta apstiprināšanu”

12.  

Par nomas maksājumiem 2009.gadā

13.  

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu

14.  

Par atbalstu projektam „Jūrmalas pilsētas speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana”

15.  

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Riekstu ielā 18

16.  

Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Buļļupes ielā 2 (korpuss 3)

17.  

Par adreses noteikšanu dzīvojamai mājai-jaunbūvei Jūrmalā, Dārzkopības ielā 24 (korpuss 1)

18.  

Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Kleistes ielā 16 (korpuss 3)

19.  

Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Baznīcas ielā 4 (korpuss 2)

20.  

Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Cīruļu ielā 47A

21.  

Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Dzintaru prospektā 24 (korpuss 3)

22.  

Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Dzintaru prospektā 48 (korpuss 2)

23.  

Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Dzintaru prospektā 64 (korpuss 1)

24.  

Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Jēkabpils ielā 20A

25.  

Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Jūras ielā 57 (korpuss 1)

26.  

Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Lauku ielā 8 (korpuss 2)

27.  

Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Leona Paegles ielā 20 (korpuss 2)

28.  

Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Lielupes ielā 30A (korpuss 1)

29.  

Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Lienes ielā 16/18 (korpuss 1)

30.  

Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Kaudzīša ielā 30A

31.  

Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Kurzemes ielā 8

32.  

Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Mežotnes ielā 9 (korpuss 2)

33.  

Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Promenādes ielā 2

34.  

Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Puķu ielā 7 (korpuss 8)

35.  

Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Rīgas ielā 90B (korpuss 3)

36.  

Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Rūpniecības ielā 13 (korpuss 6)

37.  

Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Omnibusa ielā 19

38.  

Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Slokas ielā 47 (korpuss 1)

39.  

Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Slimnīcas ielā 4A

40.  

Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Smiltenes ielā 1 (korpuss 3)

41.  

Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Skolas ielā 5 (korpuss 3)

42.  

Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Talsu šosejā 39A (korpuss 1)

43.  

Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Tirgoņu ielā 25 (korpuss 4)

44.  

Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 9 (korpuss 2)

45.  

Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 31 (korpuss 1)

46.  

Par adreses maiņu transformatoru ēkai Jūrmalā, Meža prospektā 18

47.  

Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma nodokļu aprēķināšanai un kadastrālās vērtēšanas vajadzībām Jūrmalā, Bulduri 1115

48.  

Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma nodokļu aprēķināšanai un kadastrālās vērtēšanas vajadzībām, Jūrmalā, Viestura ielā 25

49.  

Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 16, Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 18

50.  

Par piespiedu zemes nomas tiesisko attiecību nodibināšanu

51.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 9.aprīļa lēmumā Nr.268 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ģertrūdes ielā 31 lit.3 īres līguma laušanu un telpu īres un zemes nomas maksas parāda piedziņu no I.K.”

52.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Rītupes ielā 1A

53.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem Jūrmalā, Skudru ielā 2, Skudru ielā 4, Skudru ielā 4A, Skudru ielā 6, Skudru ielā 6A, Skudru ielā 1918

54.  

Par Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutu saraksta un apraksta un autobusu kustības saraksta grozīšanu un sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu (braukšanas maksa)

 

1.          Par sociālās palīdzības komisiju (lēmums Nr.510)

Ziņo:

I.Kalvāne

 

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (Ģ.Trencis, J.Griķis, M.Mežapuķe, A.Kondratjuks, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, A.Tampe, I.Ančāns, D.Urbanovičs), „pret” –nav, „atturas”-nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālās palīdzības komisiju.

 

2.          Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 4.aprīļa lēmumā Nr.16 „Par Jūrmalas pilsētas domes administratīvās komisijas sastāvu” (lēmums Nr.511)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (Ģ.Trencis, J.Griķis, M.Mežapuķe, A.Kondratjuks, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, A.Tampe, I.Ančāns, D.Urbanovičs), „pret” –nav, „atturas”-nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 4.aprīļa lēmumā Nr.16 „Par Jūrmalas pilsētas domes administratīvās komisijas sastāvu”.

 

3.          Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 13.oktobra lēmumā Nr.428 „Par Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvu” (lēmums Nr.512)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (Ģ.Trencis, J.Griķis, M.Mežapuķe, A.Kondratjuks, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, A.Tampe, I.Ančāns, D.Urbanovičs), „pret” –nav, „atturas”-nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 13.oktobra lēmumā Nr.428 „Par Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvu”.

 

4.          Par atļauju amatu savienošanai (lēmums Nr.513)

Ziņo:

I.Kalvāne

Izsakās:

I.Ančāns iebilst pret šo lēmumprojektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (J.Griķis, M.Mežapuķe, A.Kondratjuks, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” –1 (I.Ančāns), „atturas”-nav, Ģ.Trencis nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju amatu savienošanai.

 

5.          Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 13.aprīļa lēmumā Nr.24 „Par dzīvokļu komisiju” (lēmums Nr.514)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (Ģ.Trencis, J.Griķis, M.Mežapuķe, A.Kondratjuks, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, A.Tampe, I.Ančāns, D.Urbanovičs), „pret” –nav, „atturas”-nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 13.aprīļa lēmumā Nr.24 „Par dzīvokļu komisiju”.

 

6.          Par Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 8.jūnija lēmuma Nr.102 „Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.515)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (Ģ.Trencis, J.Griķis, M.Mežapuķe, A.Kondratjuks, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, A.Tampe, I.Ančāns, D.Urbanovičs), „pret” –nav, „atturas”-nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 8.jūnija lēmuma Nr.102 „Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām” atzīšanu par spēku zaudējušu.

 

7.          Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 30.oktobra lēmumā Nr.906 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi” (lēmums Nr.516)

Ziņo:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (Ģ.Trencis, J.Griķis, M.Mežapuķe, A.Kondratjuks, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, A.Tampe, D.Urbanovičs), „pret” –nav, „atturas”-1 (I.Ančāns), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 30.oktobra lēmumā Nr.906 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi”.

 

8.          Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu (lēmums Nr.517)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (Ģ.Trencis, J.Griķis, M.Mežapuķe, A.Kondratjuks, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, A.Tampe, I.Ančāns, D.Urbanovičs), „pret” –nav, „atturas”-nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu.

 

9.          Par Jūrmalas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu (lēmums Nr.518)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (Ģ.Trencis, J.Griķis, M.Mežapuķe, A.Kondratjuks, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, A.Tampe, I.Ančāns, D.Urbanovičs), „pret” –nav, „atturas”-nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu.

 

10. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā (lēmums Nr.519)

Ziņo:

A.Tukāne

Izsakās:

I.Ančāns izsaka priekšlikumu lēmumprojektā svītrot 29. un 30. punktu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar I.Ančāna priekšlikumu(„par” – 11 (Ģ.Trencis, J.Griķis, M.Mežapuķe, A.Kondratjuks, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, A.Tampe, I.Ančāns, D.Urbanovičs), „pret” –nav, „atturas”-nav), nolēma pieņemt lēmumu par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā, svītrojot lēmumā 29. un 30. punktu.

 

11. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada budžeta apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr.53)

Ziņo:

A.Tukāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 11 (Ģ.Trencis, J.Griķis, M.Mežapuķe, A.Kondratjuks, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, A.Tampe, I.Ančāns, D.Urbanovičs), „pret” –nav, „atturas”-nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada budžeta apstiprināšanu”.

 

12. Par nomas maksājumiem (lēmums Nr.520)

Ziņo:

I.Kundziņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (Ģ.Trencis, J.Griķis, M.Mežapuķe, A.Kondratjuks, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, A.Tampe, I.Ančāns, D.Urbanovičs), „pret” –nav, „atturas”-nav), nolēma pieņemt lēmumu par nomas maksājumiem.

 

13. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu (lēmums Nr.521)

Ziņo:

R.Meža

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (Ģ.Trencis, J.Griķis, M.Mežapuķe, A.Kondratjuks, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, A.Tampe, I.Ančāns, D.Urbanovičs), „pret” –nav, „atturas”-nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu.

 

Iziet M.Mežapuķe

14. Par atbalstu projektam „Jūrmalas pilsētas speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” (lēmums Nr.522)

Ziņo:

I.Skudra

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Kondratjuks, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, A.Tampe, I.Ančāns, D.Urbanovičs), „pret” –nav, „atturas”-nav, M.Mežapuķe izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par atbalstu projektam „Jūrmalas pilsētas speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana”.

 

15. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Riekstu ielā 18 (lēmums Nr.523)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Kondratjuks, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, A.Tampe, I.Ančāns, D.Urbanovičs), „pret” –nav, „atturas”-nav, M.Mežapuķe izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Riekstu ielā 18.

 

16. Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Buļļupes ielā 2 (korpuss 3) (lēmums Nr.524)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 7 (Ģ.Trencis, A.Kondratjuks, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs), „pret” –nav, „atturas” 3 (I.Ančāns, J.Griķis, A.Tampe), M.Mežapuķe izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Buļļupes ielā 2 (korpuss 3).

 

Ienāk M.Mežapuķe

17. Par adreses noteikšanu dzīvojamai mājai-jaunbūvei Jūrmalā, Dārzkopības ielā 24 (korpuss 1) (lēmums Nr.525)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (Ģ.Trencis, J.Griķis, M.Mežapuķe, A.Kondratjuks, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, A.Tampe, I.Ančāns, D.Urbanovičs), „pret” –nav, „atturas”-nav), nolēma pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu dzīvojamai mājai-jaunbūvei Jūrmalā, Dārzkopības ielā 24 (korpuss 1).

 

18. Par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Kleistes ielā 16 (korpuss 3) (lēmums Nr.526)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 7 (Ģ.Trencis, A.Kondratjuks, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, D.Urbanovičs), „pret” –nav, „atturas” 4 (I.Ančāns, J.Griķis, A.Tampe, M.Mežapuķe), nolēma pieņemt lēmumu par adreses noteikšanu vasarnīcai Jūrmalā, Kleistes ielā 16 (korpuss 3).

 

19. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Baznīcas ielā 4 (korpuss 2) (lēmums Nr.527)

20. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Cīruļu ielā 47A (lēmums Nr.528)

21. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Dzintaru prospektā 24 (korpuss 3) (lēmums Nr.529)

22. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Dzintaru prospektā 48 (korpuss 2) (lēmums Nr.530)

 

23. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Dzintaru prospektā 64 (korpuss 1) (lēmums Nr.531)

24. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Jēkabpils ielā 20A (lēmums Nr.532)

25. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Jūras ielā 57 (korpuss 1) (lēmums Nr.533)

26. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Lauku ielā 8 (korpuss 2)

(lēmums Nr. 534)

27. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Leona Paegles ielā 20 (korpuss 2) (lēmums Nr.535)

28. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Lielupes ielā 30A (korpuss 1) (lēmums Nr.536)

29. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Lienes ielā 16/18 (korpuss 1) (lēmums Nr.537)

30. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Kaudzīša ielā 30A (lēmums Nr.538)

31. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Kurzemes ielā 8 (lēmums Nr.539)

32. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Mežotnes ielā 9 (korpuss 2) (lēmums Nr.540)

33. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Promenādes ielā 2 (lēmums Nr.541)

34. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Puķu ielā 7 (korpuss 8) (lēmums Nr.542)

35. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Rīgas ielā 90B (korpuss 3) (lēmums Nr.543)

36. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Rūpniecības ielā 13 (korpuss 6) (lēmums Nr.544)

37. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Omnibusa ielā 19 (lēmums Nr.545)

38. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Slokas ielā 47 (korpuss 1) (lēmums Nr.546)

39. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Slimnīcas ielā 4A (lēmums Nr.547)

40. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Smiltenes ielā 1 (korpuss 3) (lēmums Nr.548)

41. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Skolas ielā 5 (korpuss 3) (lēmums Nr.549)

42. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Talsu šosejā 39A (korpuss 1) (lēmums Nr.550)

43. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Tirgoņu ielā 25 (korpuss 4) (lēmums Nr.551)

44. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 9 (korpuss 2) (lēmums Nr.552)

45. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 31 (korpuss 1) (lēmums Nr.553)

46. Par adreses maiņu transformatoru ēkai Jūrmalā, Meža prospektā 18 (lēmums Nr.554)

Ziņo:

V.Zvejniece lūdz precizēt adresi transformatoru ēkai Puķu ielā 7, korpuss 8.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 11 (Ģ.Trencis, J.Griķis, M.Mežapuķe, A.Kondratjuks, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, A.Tampe, I.Ančāns, D.Urbanovičs), „pret” –nav, „atturas”-nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Baznīcas ielā 4 (korpuss 2).

2.          Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Cīruļu ielā 47A.

3.          Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Dzintaru prospektā 24 (korpuss 3).

4.          Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Dzintaru prospektā 48 (korpuss 2).

5.          Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Dzintaru prospektā 64 (korpuss 1).

6.          Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Jēkabpils ielā 20A.

7.          Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Jūras ielā 57 (korpuss 1).

8.          Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Lauku ielā 8 (korpuss 2).

9.          Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Leona Paegles ielā 20 (korpuss 2).

10. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Lielupes ielā 30A (korpuss 1).

11. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Lienes ielā 16/18 (korpuss 1).

12. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Kaudzīša ielā 30A.

13. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Kurzemes ielā 8.

14. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Mežotnes ielā 9 (korpuss 2).

15. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Promenādes ielā 2.

16. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Puķu ielā 7 (korpuss 8), ar V.Zvejnieces precizējumu.

17. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Rīgas ielā 90B (korpuss 3).

18. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Rūpniecības ielā 13 (korpuss 6).

19. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Omnibusa ielā 19.

20. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Slokas ielā 47 (korpuss 1).

21. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Slimnīcas ielā 4A.

22. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Smiltenes ielā 1 (korpuss 3).

23. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Skolas ielā 5 (korpuss 3).

24. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Talsu šosejā 39A (korpuss 1).

25. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Tirgoņu ielā 25 (korpuss 4).

26. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 9 (korpuss 2).

27. Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 31 (korpuss 1).

28. Par adreses maiņu transformatoru ēkai Jūrmalā, Meža prospektā 18.

I.Aizstrauta ļoti cer, ka jaunā dome domes sēdēs strādās ar datoriem un domes sēdes materiālus saņems elektroniski.

47. Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma nodokļu aprēķināšanai un kadastrālās vērtēšanas vajadzībām Jūrmalā, Bulduri 1115 (lēmums Nr.555)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Kondratjuks, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, A.Tampe, I.Ančāns, D.Urbanovičs), „pret” –nav, „atturas”-1 (M.Mežapuķe), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma nodokļu aprēķināšanai un kadastrālās vērtēšanas vajadzībām Jūrmalā, Bulduri 1115.

 

48. Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma nodokļu aprēķināšanai un kadastrālās vērtēšanas vajadzībām, Jūrmalā, Viestura ielā 25 (lēmums Nr.556)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (Ģ.Trencis, J.Griķis, M.Mežapuķe, A.Kondratjuks, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, A.Tampe, I.Ančāns, D.Urbanovičs), „pret” –nav, „atturas”-nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma nodokļu aprēķināšanai un kadastrālās vērtēšanas vajadzībām, Jūrmalā, Viestura ielā 25.

 

49. Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 16, Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 18 (lēmums Nr.557)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (Ģ.Trencis, J.Griķis, M.Mežapuķe, A.Kondratjuks, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, A.Tampe, I.Ančāns, D.Urbanovičs), „pret” –nav, „atturas”-nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales un apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 16, Jūrmalā, Dzelzceļa ielā 18.

 

50. Par piespiedu zemes nomas tiesisko attiecību nodibināšanu (lēmums Nr.558)

Ziņo:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (Ģ.Trencis, J.Griķis, M.Mežapuķe, A.Kondratjuks, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, A.Tampe, I.Ančāns, D.Urbanovičs), „pret” –nav, „atturas”-nav), nolēma pieņemt lēmumu par piespiedu zemes nomas tiesisko attiecību nodibināšanu.

 

51. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 9.aprīļa lēmumā Nr.268 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ģertrūdes ielā 31 lit.3 īres līguma laušanu un telpu īres un zemes nomas maksas parāda piedziņu no I.K.” (lēmums Nr.559)

Ziņo:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (Ģ.Trencis, J.Griķis, M.Mežapuķe, A.Kondratjuks, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, A.Tampe, I.Ančāns, D.Urbanovičs), „pret” –nav, „atturas”-nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 9.aprīļa lēmumā Nr.268 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ģertrūdes ielā 31 lit.3 īres līguma laušanu un telpu īres un zemes nomas maksas parāda piedziņu no I.K.”.

 

52. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Rītupes ielā 1A (lēmums Nr.560)

53. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem Jūrmalā, Skudru ielā 2, Skudru ielā 4, Skudru ielā 4A, Skudru ielā 6, Skudru ielā 6A, Skudru ielā 1918

(lēmums Nr.561)

Ziņo:

S.Brauere

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas domes nolikums” 117.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 11 (Ģ.Trencis, J.Griķis, M.Mežapuķe, A.Kondratjuks, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, A.Tampe, I.Ančāns, D.Urbanovičs), „pret” –nav, „atturas”-nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Rītupes ielā 1A.

2.          Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem Jūrmalā, Skudru ielā 2, Skudru ielā 4, Skudru ielā 4A, Skudru ielā 6, Skudru ielā 6A, Skudru ielā 1918.

 

54. Par Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutu saraksta un apraksta un autobusu kustības saraksta grozīšanu un sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu (braukšanas maksa)

Ziņo:

J.Lodiņš

 

I.Aizstrauta ierosina jautājumunovirzīt izskatīšanai transporta un komunālo lietu komitejā.

D.Urbanovičs ierosina šo jautājumu, saistībā ar atlaidēm par sabiedrisko transportu, novirzīt arī izskatīšanai sociālo, kultūras un izglītības jautājumu komitejā, lai izvērtētu nodrošinājumu skolēnu nokļūšanai līdz skolām.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par jautājuma novirzīšanu izskatīšanai transporta un komunālo lietu un sociālo, kultūras un izglītības jautājumu komitejās („par” – 10 (Ģ.Trencis, J.Griķis, A.Kondratjuks, J.Kuzins, I.Aizstrauta, Z.Starks, A.Kalnciems, A.Tampe, I.Ančāns, D.Urbanovičs), „pret” –nav, „atturas”-1 (M.Mežapuķe)), nolēma jautājumu novirzīt izskatīšanai transporta un komunālo lietu un sociālo, kultūras un izglītības jautājumu komitejās.

 

 

Sēde slēgta plkst. 11.00

 

Domes priekšsēdētājs

Ģ.Trencis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2009.gada 10.jūlijā


Lejupielāde: DOC un PDF