Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2010.gada 27.maija 409.lēmumu
Grozījumi ar domes 2010.gada 20.maija 369.lēmumu
Grozījumi ar domes 2010.gada 1.aprīļa 241.lēmumu

2009.gada 13.augustāNr.659

protokols Nr.20, 57. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes
pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā,
kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra

Saskaņā ar Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likuma 22.pantu un pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 25.maija nolikuma Nr.7 „Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisijas nolikums pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra” 3.punkta 3.1.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Izveidot Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra 13 cilvēku sastāvā.

 2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra sekojošā sastāvā:

  2.1. Valdis Vītoliņš - Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors;

  2.2. Jānis Skuja - Jūrmalas pilsētas domes iepirkumu biroja vadītāja p.i. Grozīts ar domes 2010.gada 1.aprīļa 241.lēmumu

  2.3. Andra Tukāne - Jūrmalas pilsētas domes finanšu pārvaldes vadītāja; Grozīts ar domes 2010.gada 1.aprīļa 241.lēmumu

  2.4. Gunta Smalkā - Jūrmalas pilsētas domes pilsētsaimniecības un būvniecības pārvaldes vadītāja; Grozīts ar domes 2010.gada 1.aprīļa 241.lēmumu

  2.5. Eduards Grietiņš - Jūrmalas pilsētas domes juridiskās pārvaldes vadītājas vietnieks; Grozīts ar domes 2010.gada 1.aprīļa 241.lēmumu

  2.6. Astra Priede - Jūrmalas pilsētas domes iepirkumu biroja organizēšanas daļas vadītāja;

  2.7. Marija Vorobjova - Jūrmalas pilsētas domes deputāte;

  2.8. Vilis Zinkēvičs; Grozīts ar domes 2010.gada 20.maija 369.lēmumu

  2.9. Māris Baltrums;

  2.10. Kaspars Doškins;

  2.11. Aivars Ozoliņš; Grozīts ar domes 2010.gada 1.aprīļa 241.lēmumu

  2.12. Regīna Simsone;

  2.13. Armands Bērziņš.

 3. Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisijai pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra līdz 2009.gada 31.augustam ievēlēt komisijas priekšsēdētāju.

 4. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 13.novembra lēmumu Nr.950 „Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics