Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2009.gada 12.novembrīNr.854

protokols Nr.26, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.716
„Par Lielupes ostas pārvaldes valdi”

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Likums par ostām” 26.pantu un ņemot vērā Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas 2009.gada 13.oktobra vēstuli Nr.4.1-2/2/2086, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmuma Nr.716 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi” 1.4.apakšpunktā, izsakot to sekojošā redakcijā:

„1.4. Normunds Riekstiņš, Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta direktors”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Grozītais lēmums Nr.716