Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2013.gada 18.aprīļa 196.lēmumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 21.februāra 60.lēmumu
Grozījumi ar domes 2012.gada 8.marta 117.lēmumu
Grozījumi ar domes 2011.gada 11.augusta 352.lēmumu
Grozījumi ar domes 2011.gada 31.marta 134.lēmumu
Grozījumi ar domes 2011.gada 27.janvāra 23.lēmumu
Grozījumi ar domes 2010.gada 21.oktobra 694.lēmumu
Grozījumi ar domes 2010.gada 19.augusta 584.lēmumu
Grozījumi ar domes 2010.gada 8.jūlija 495.lēmumu
Izmaiņa ar domes 2009.gada 12.novembra 854.lēmumu

2009.gada 1.oktobrīNr.716

protokols Nr.23, 3. punkts

Par Lielupes ostas pārvaldes valdi

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Likums par ostām” 26.pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt Lielupes ostas pārvaldes valdi sekojošā sastāvā:

  1.1. Jānis Artemjevs – Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļas projektu administrators, Lielupes ostas pārvaldes valdes priekšsēdētājs; Grozīts ar domes 2013.gada 21.februāra 60.lēmumu

  1.2. Izslēgts ar domes 2011.gada 27.janvāra 23.lēmumu

  1.3. Māris Strautmanis – Valsts vides dienesta Uzraudzības departamenta Kontroles uzraudzības daļas vecākais inspektors. Grozīts ar domes 2012.gada 8.marta 117.lēmumu

  1.4. Normunds Riekstiņš, Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta direktors;Izmaiņa ar Domes 2009.gada 12.novembra 854.lēmumu

  1.5. Andris Maldups, Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas Tranzīta politikas departamenta direktors;

  1.6. Egmonts Krūmiņš – Jūrmalas pilsētas domes deputāts; Grozīts ar domes 2011.gada 11.augusta 352.lēmumu

  1.7. Svītrots ar domes 2010.gada 21.oktobra 694.lēmumu

  1.8. Jānis Apens, SIA „Jūraslīča zvejnieki” valdes loceklis;

  1.9. Svītrots ar domes 2010.gada 21.oktobra 694.lēmumu

  1.10. Baiba Neimane - Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Enerģētikas departamenta Enerģijas resursu un degvielas nodaļas vadītāja. Grozīts ar domes 2011.gada 11.augusta 352.lēmumu

  1.11. Aivars Vētra – SIA „Jahtu serviss” īpašnieks, Priedaines jahtkluba prezidents Papildināts ar domes 2011.gada 11.augusta 352.lēmumu

  1.12. Juris Visockis – Jūrmalas pilsētas domes deputāts. Papildināts ar domes 2013.gada 21.februāra 60.lēmumu

 2. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 30.oktobra lēmumu Nr.906 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi”.

 3. Atļaut Jūrmalas pilsētas domes deputātam Egmontam Krūmiņam savienot Jūrmalas pilsētas domes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītāja p.i. amatu un transporta un komunālo lietu komitejas priekšsēdētāja amatu ar Lielupes ostas pārvaldes valdes priekšsēdētāja amatu. Papildināts ar domes 2010.gada 21.oktobra 694.lēmumu

Priekšsēdētājs

R.Munkevics