Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2016.gada 21.janvāra 4.nolikumu

2010.gada 29.aprīlīNr.54

Protokols Nr.10, 49.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2009.gada 29.oktobra nolikumā Nr.27
„Jūrmalas pilsētas ēku un būvju
tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 24.punktu veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra nolikumā Nr.27 „Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”:

 1. Nolikuma 2.1.punktu izteikt sekojošā redakcijā:

  „2.1. Izskatīt Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļas sagatavotos dokumentus ēku un būvju nojaukšanas jautājumos”.

 2. Nolikuma 3.2.punktu izteikt sekojošā redakcijā:

  „3.2.Komisija sastāv no 6 (sešiem) locekļiem un sekretāra un tajā iekļauj sekojošus domes struktūrvienību pārstāvjus:

  3.2.1.Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieku ekonomikas un attīstības jautājumos;

  3.2.2.Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļas vadītāju;

  3.2.3.Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļas arhitektu;

  3.2.4.Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļas kultūrvēsturiskā mantojuma speciālistu;

  3.2.5.Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļas būvinspektoru;

  3.2.6.Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļas vecāko teritorijas plānotāju”.

 3. Nolikuma 4.1.punktu izteikt sekojošā redakcijā:

  „4.1. Komisija tiek sasaukta vienu reizi mēnesī – katra mēneša pirmajā otrdienā, pl.12.00, Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļas telpās.”

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Lejupielāde: DOC un PDF