Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2020.gada 24.septembra 461.lēmumu
Grozījumi ar domes 2015.gada 22.janvāra 16.lēmumu
Grozījumi ar domes 2014.gada 13.marta 105.lēmumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 25.jūlija 412.lēmumu
Grozījumi ar domes 2011.gada 29.septembra 424.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2010.gada 25.februārīNr.187

protokols Nr.6, 8. punkts

Par rakšanas atļauju izsniegšanas komisiju

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Par transporta komunikāciju norobežošanas kārtību un rakšanas darbu veikšanu Jūrmalas pilsētā”, lai nodrošinātu transporta komunikāciju ekspluatācijas pārraudzību un inženiertīklu aizsardzību, kā arī veiktu šo komunikāciju uzmērīšanu un to turpmāku aktualizēšanu pilsētas vienotajā topogrāfiskajā plānā, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izveidot rakšanas atļauju izsniegšanas komisiju sekojošā sastāvā:

1.1. Komisijas priekšsēdētājs-pilsētplānošanas nodaļas galvenais inženieris Ģ.Brambergs. Grozīts ar domes 2011.gada 29.septembra 424.lēmumu Grozīts ar domes 2020.gada 24.septembra 461.lēmumu

1.2. Komisijas locekļi:

1.2.1. Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas vadītājas p.i. G.Smalkā; Grozīts ar domes 2011.gada 29.septembra 424.lēmumu; Svītrots ar domes 2013.gada 25.jūlija 412.lēmumu

1.2.2. Būvniecības nodaļas būvinženieris M.Plataiskalns; Grozīts ar domes 2014.gada 13.marta 105.lēmumu; Grozīts ar domes 2015.gada 22.janvāra 16.lēmumu

1.2.3. Ekonomikas un attīstības nodaļas vides aizsardzības vecākais speciālists J.Artemjevs; Grozīts ar domes 2011.gada 29.septembra 424.lēmumu; Grozīts ar domes 2014.gada 13.marta 105.lēmumu

1.2.4. Pašvaldības policijas vecākais inspektors A.Šēnbergs;

1.2.5. Pilsētplānošanas nodaļas kartogrāfijas inženieris K.Gulbis. Grozīts ar domes 2011.gada 29.septembra 424.lēmumu

1.2.6. Papildināts ar domes 2013.gada 25.jūlija 412.lēmumu

2. Komisijas darbā pieaicināt pārstāvjus no: Grozīts ar domes 2020.gada 24.septembra 461.lēmumu

§ VAS „Latvijas valsts ceļi”;

§ SIA „Citrus solutions”;

§ AS „Sadales tīkls”;

§ AS „Latvijas gāze”;

§ SIA „Jūrmalas gaisma”;

§ SIA „Jūrmalas siltums”;

§ SIA „Jūrmalas ūdens”;

§ Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Jūrmalas nodaļa;

§ SIA „Elektrons S”;

§ Iedzīvotājiem.

Priekšsēdētāja 1.vietniece

L.Loskutova


Lejupielāde: DOC un PDF