Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 24.septembrīNr. 461

protokols Nr. 15, 28. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra lēmumā Nr.187
“Par rakšanas atļauju izsniegšanas komisiju”

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra saistošo noteikumu Nr.11 “Par transporta komunikāciju norobežošanas kārtību un rakšanas darbu veikšanu Jūrmalas pilsētā” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra lēmumā Nr.187 “Par rakšanas atļauju izsniegšanas komisiju” šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

“1.1. Komisijas priekšsēdētājs – Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas vadītājs V.Kurpelis.”

2. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Komisijas darbā pieaicināt pārstāvjus no:

2.1. Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi”;

2.2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Tet”;

2.3. Akciju sabiedrības „Sadales tīkls”;

2.4. Akciju sabiedrības „Gaso”;

2.5. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas gaisma”;

2.6. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums”;

2.7. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens”;

2.8. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 4.daļas attiecīgā posteņa Jūrmalā;

2.9. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ELEKTRONS S”.”

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF