Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 1.aprīlīNr.240

protokols Nr.9, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.656
„Par Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisiju”

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija nolikumu Nr.33 „Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikums” un ņemot vērā Ineses Prosjolkovas 2010.gada 9.marta iesniegumu Nr.1.1-39/1426-P, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  Veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.656 „Par Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisiju”:

 1. Izteikt lēmuma 1.2.apakšpunktu sekojošā redakcijā:

  „1.2. A.Paipare – Jūrmalas pilsētas domes izglītības nodaļas vadītāja”.

 2. Izteikt lēmuma 1.5.apakšpunktu sekojošā redakcijā:

  „1.5. I.Drupa – Jūrmalas pilsētas domes izglītības nodaļas speciālists bērnu tiesību aizsardzības jautājumos”.

 3. Svītrot lēmuma 1.9. un 1.10.apakšpunktus:

  3.1. „1.9. I.Ručevska – Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldes nepilngadīgo uzraudzības nodaļas vadītāja”;

  3.2. „1.10. I.Prisjolkova”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Spēkā esošā redakcija