Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2017.gada 23.marta 9.nolikumu
Grozījumi ar domes 2016.gada 21.janvāra 7.lēmumu
Grozījumi ar domes 2014.gada 30.janvāra 30.lēmumu
Grozījumi ar domes 2011.gada 15.decembra 522.lēmumu
Grozījumi ar domes 2010.gada 21.oktobra 691.lēmumu
Grozījumi ar domes 2010.gada 1.aprīļa 240.lēmumu

2009.gada 13.augustāNr.656

protokols Nr.20, 54. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes
bērnu tiesību aizsardzības komisiju

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu 24.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija nolikuma Nr.33 „Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikums”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisiju šādā sastāvā:

  1.1. I.Blaua

  - Jūrmalas pilsētas domes deputāte, Izglītības jautājumu komitejas priekšsēdētāja; Grozīts ar domes 2014.gada 30.janvāra 30.lēmumu

  1.2. Anete Tupe

  – Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes Nepilngadīgo uzraudzības nodaļas vadītāja. Grozīts ar domes 2016.gada 21.janvāra 7.lēmummu

  1.3. L.Grobiņa

  - Jūrmalas pilsētas domes labklājības pārvaldes vadītāja;

  1.4. B.Birka

  - Jūrmalas pilsētas domes bāriņtiesas priekšsēdētāja;

  1.5. I.Drupa

  - Jūrmalas pilsētas domes izglītības nodaļas speciālists bērnu tiesību aizsardzības jautājumos Grozīts ar domes 2010.gada 1.aprīļa 240.lēmummu

  1.6. J.Lazda

  - Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas vecākā inspektore;

  1.7. V.Barsova

  - organizācijas „Glābiet bērnus” Jūrmalas nodaļas vadītāja;

  1.8. A.Āboliņa

  – Valsts policijas Rīgas Reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas vecākā inspektore; Grozīts ar domes 2010.gada 21.oktobra 691.lēmumu

  1.9.

  Svītrots ar domes 2010.gada 1.aprīļa 240.lēmummu

  1.10.

  Svītrots ar domes 2010.gada 1.aprīļa 240.lēmummu

  1.11. I.Ludāne

  – izglītības iestāžu atbalsta personāla metodiskās apvienības vadītāja. Grozīts ar domes 2014.gada 30.janvāra 30.lēmumu

  1.12.

  Svītrots ar domes 2011.gada 15.decembra 522.lēmummu

  1.13. A.Kauškale

  – Jaundubultu vidusskolas psiholoģe. Grozīts ar domes 2014.gada 30.janvāra 30.lēmumu

 2. Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisijai līdz 2009.gada 31.augustam ievēlēt komisijas priekšsēdētāju.

 3. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 13.oktobra lēmumu Nr.428 „Par Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvu” un 2009.gada 9.jūlija lēmumu Nr.512 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 13.oktobra lēmumā Nr.428 „Par Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvu””.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics