Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 19.augustāNr. 584

protokols Nr. 22, 3. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra
lēmumā Nr.716 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi”

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Likums par ostām” 26.pantu un ņemot vērā Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 2010.gada 2.augusta vēstuli Nr.1.1-19/4863, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.716 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi” lēmuma 1.2.punktu izsakot sekojošā redakcijā:

„1.2. Ivars Bārdiņš, Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministres padomnieks.”

Priekšsēdētājs

R.Ražuks


Spēkā esošā redakcija