Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 21.oktobrīNr. 690

protokols Nr. 30, 7. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta Nr.657
„Par Jūrmalas pilsētas civilās aizsardzības komisiju”

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 61.panta 1.un 2.daļu un 15.panta 1.daļas 18.punktu, Latvijas Republikas Civilās aizsardzības likuma 9.panta prasībām un Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 22.maija nolikumu Nr.20 „Jūrmalas pašvaldības Civilās aizsardzības komisijas nolikums”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.657 „Par Jūrmalas pilsētas Civilās aizsardzības komisiju”:

1. Lēmuma 1.1.punktu izteikt šādā redakcijā:

„1.1. Valdis Vītoliņš – Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora p.i., komisijas priekšsēdētājs.”

2. Svītrot lēmuma 1.5.punktu.

3. Lēmuma 1.6.punktu izteikt šādā redakcijā:

„1.6. Ivars Šūpulnieks – SIA „Liktenis” valdes priekšsēdētājs.”

4. Lēmuma 1.8.punktu izteikt šādā redakcijā:

„1.8. Egmonts Krūmiņš – Lielupes ostas pārvaldes valdes priekšsēdētājs.”

5. Lēmuma 1.10.punktu izteikt šādā redakcijā:

„1.10. Valērijs Kovgers – 17.pretgaisa aizsardzības bataljona komandieris.”

6. Lēmuma 1.11.punktu izteikt šādā redakcijā:

„1.11. Egons Liepiņš – PSIA „Jūrmalas slimnīca” valdes priekšsēdētājs.”

7. Lēmuma 1.20.punktā svītrot vārdus „sabiedriskās kārtības un drošības jautājumu komitejas priekšsēdētājs.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Spēkā esošā redakcija