Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 21.oktobrīNr. 691

protokols Nr. 30, 8. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.656
„Par Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisiju”

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija nolikumu Nr.33 „Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikums” un ņemot vērā, ka Margarita Linnika mainījusi amatu Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirknī un turpmāk nenodarbosies ar nepilngadīgo lietām, kā arī saskaņā ar Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirkņa priekšnieka A.Civjana piekrišanu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt sekojošus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.656 „Par Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisiju”:

Izteikt lēmuma 1.8.apakšpunktu sekojošā redakcijā:

„1.8. A.Āboliņa – Valsts policijas Rīgas Reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas vecākā inspektore.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Spēkā esošā redakcija