Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 27.janvārīNr. 23

protokols Nr. 3, 1. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.716
„Par Lielupes ostas pārvaldes valdi”

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Likums par ostām” 26.pantu un ņemot vērā Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2011.gada 17.janvāra vēstuli Nr.1.1-19/309, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Svītrot lēmuma 1.2.punktu.

2. Lēmuma 1.3.punktu izteikt sekojošā redakcijā:

„1.3. Henrijs Avots - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra padomnieks.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF