Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 31.martāNr. 134

protokols Nr. 7, 2. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes
2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.716
„Par Lielupes ostas pārvaldes valdi”

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Likums par ostām” 26.pantu un ņemot vērā Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas 2011.gada 16.marta vēstuli Nr.321-5-2831, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.716 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi”, papildinot lēmumu ar 1.10.apakšpunktu izsakot to šādā redakcijā:

„1.10. Madars Lasmanis - Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas ministra padomnieks”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF