Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 11.augustāNr. 352

protokols Nr. 15, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.716
"Par Lielupes ostas pārvaldes valdi"

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Likums par ostām” 26.pantu, un ņemot vērā Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas 2011.gada 26.jūlija vēstuli Nr.321-5-7461 un Aivara Vētras 2011.gada 1.jūlija iesniegumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.716 ,,Par Lielupes ostas pārvaldes valdi”:

1. 1.1. apakšpunktu izsakot sekojošā redakcijā:

„1.1. Māris Dzenītis – Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos, Lielupes ostas pārvaldes valdes priekšsēdētājs”.

2. 1.6. apakšpunktu izsakot sekojošā redakcijā:

„1.6. Egmonts Krūmiņš – Jūrmalas pilsētas domes deputāts”.

3. 1.10. apakšpunktu izsakot sekojošā redakcijā:

„1.10. Baiba Neimane - Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Enerģētikas departamenta Enerģijas resursu un degvielas nodaļas vadītāja”.

4. Papildināt ar 1.11. apakšpunktu sekojošā redakcijā:

„1.11. Aivars Vētra – SIA „Jahtu serviss” īpašnieks, Priedaines jahtkluba prezidents.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF