Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 15.decembrīNr. 522

protokols Nr. 24, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.656
„Par Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisiju”

Saskaņā Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija nolikumu Nr.33 „Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikums” un ņemot vērā Līgas Ādamsones iesniegumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.656 „Par Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisiju”, svītrojot lēmuma 1.12.apakšpunktu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF