Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 29.decembrīNr. 566

protokols Nr. 25, 1. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.657
„Par Jūrmalas pilsētas civilās aizsardzības komisiju”

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 61.panta 1.un 2.daļu un 15.panta 1.daļas 18.punktu, Latvijas Republikas Civilās Aizsardzības likuma 9.panta prasībām un Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 22.maija nolikumu Nr.20 „Jūrmalas pašvaldības Civilās aizsardzības komisijas nolikums”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmuma Nr.657 „Par Jūrmalas pilsētas civilās aizsardzības komisiju”, 1.punkta 1.2. un 1.17.apakšpunktos, izsakot tos šādā redakcijā:

„1.2. Valdis Dzērve - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 4.daļas komandieris, komisijas priekšsēdētāja vietnieks;

1.17. Valdis Kivkucāns - Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF