Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 17.05.2011. Stājas spēkā 18.05.2011.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2020.gada 26.novembra 31.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2020.gada 21.maija 13.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2019.gada 21.februāra 7.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2013.gada 17.oktobra 53.saistošajiem noteikumiem
Atvērt spēkā esošo redakciju

2011.gada 21.aprīlīNr. 18

protokols Nr. 8, 32. punkts

Par pašvaldības nodevu par ielu tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās Jūrmalā

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 12.panta pirmās daļas 4.punktu un Ministru
kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480
„Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var
uzlikt pašvaldību nodevas” 3. un 9.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka pašvaldības nodevas likmi par tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskajās vietās Jūrmalā, atbrīvojumus no nodevas maksas, nodevas maksāšanas kārtību.

2. Nodevas par tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās maksātāji ir fiziskas un juridiskās personas, kas veic tirdzniecību vai sniedz sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus publiskajās vietās Jūrmalā.

II. Nodevas likmes par tirdzniecību publiskās vietās

3. Nodevas likme par vienu ielu tirdzniecības vietu:

3.1. starp Ērgļu ielu, Jomas ielu, Lienes ielu, Meža prospektu un Madonas ielu ir:

3.1.1. realizējot rūpnieciski ražotus suvenīrus ar Jūrmalas vai Latvijas tematiku ir Ls 150,00 mēnesī; Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 53.saistošajiem noteikumiem

3.1.2. realizējot saldējumu, bezalkoholiskos dzērienus, svaigi spiestas augļu un dārzeņu sulas ir Ls 150,00 mēnesī; Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 53.saistošajiem noteikumiem

3.1.3. realizējot ogas, riekstus, augļus, dārzeņus un ziedus ir Ls 60,00 mēnesī; Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 53.saistošajiem noteikumiem

3.1.4. saimnieciskās darbības veicējiem (amatniekiem), kas realizē pašu izgatavotos mākslas un amatniecības priekšmetus, ir Ls 60,00 mēnesī. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 53.saistošajiem noteikumiem

3.2. Pārējā Jūrmalas pilsētas teritorijā:

3.2.1. Ls 2,00 dienā; Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 53.saistošajiem noteikumiem

3.2.2. fiziskai personai, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība realizējot pašu ražoto lauksaimniecības produkciju:

3.2.2.1. izmantošanai pārtikā paredzētos augkopības, lopkopības un svaigus zvejas produktus nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos un biškopības produktus - Ls 1,00 dienā; Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 53.saistošajiem noteikumiem

3.2.2.2. grieztos ziedus, zarus, no tiem gatavotus izstrādājumus, Ziemassvētkiem paredzētus nocirstus vai podos augošus dažādu sugu skuju kokus, puķu un dārzeņu stādus, dēstus, sīpolus, gumus, ziemcietes un sēklas - Ls 1,00 dienā; Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 53.saistošajiem noteikumiem

3.2.2.3. mājas apstākļos ražotus pārtikas produktus no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas – Ls 1,00 dienā; Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 53.saistošajiem noteikumiem

3.2.2.4. savvaļas ogas, augļus, riekstus, sēnes un savvaļas ziedus – Ls 1,00 dienā; Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 53.saistošajiem noteikumiem

3.2.2.5. pašu iegūtus svaigus zvejas produktus un medījamos dzīvniekus vai to gaļu nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos - Ls 1,00 dienā. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 53.saistošajiem noteikumiem

3.3. Ja vienā tirdzniecības vietā tiek realizētas dažāda sortimenta preces, nodevas apmērs tiek noteikts pēc lielākās nodevas likmes.

4. Nodevas likme par vienu tirdzniecības vietu pasākuma laikā:

4.1. starp Ērgļu ielu, Jomas ielu, Lienes ielu, Meža prospektu un Madonas ielu ir:

4.1.1. fiziskai personai, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība realizējot pašu ražoto lauksaimniecības produkciju:

4.1.1.1. izmantošanai pārtikā paredzētos augkopības, lopkopības un svaigus zvejas produktus nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos un biškopības produktus - Ls 10,00 dienā; Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 53.saistošajiem noteikumiem

4.1.1.2. grieztos ziedus, zarus, no tiem gatavotus izstrādājumus, Ziemassvētkiem paredzētus nocirstus vai podos augošus dažādu sugu skuju kokus, puķu un dārzeņu stādus, dēstus, sīpolus, gumus, ziemcietes un sēklas - Ls 10,00 dienā Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 53.saistošajiem noteikumiem

4.1.1.3. mājas apstākļos ražotus pārtikas produktus no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas – Ls 10,00 dienā; Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 53.saistošajiem noteikumiem

4.1.1.4. savvaļas ogas, augļus, riekstus, sēnes un savvaļas ziedus – Ls 10,00 dienā; Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 53.saistošajiem noteikumiem

4.1.1.5. pašu iegūtus svaigus zvejas produktus un medījamos dzīvniekus vai to gaļu nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos – Ls 10,00 dienā; Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 53.saistošajiem noteikumiem

4.1.2. par tirdzniecību ar pārtikas precēm, bezalkoholiskajiem dzērieniem un rūpnieciski ražotām precēm - Ls 20,00 dienā. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 53.saistošajiem noteikumiem

4.1.3. par tirdzniecību ar alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem - Ls 40,00 dienā. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 53.saistošajiem noteikumiem

4.1.4. par sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu – Ls 40,00 dienā. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 53.saistošajiem noteikumiem

4.2. Pārējā Jūrmalas pilsētas teritorijā:

4.2.1. fiziskai personai, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība realizējot pašu ražoto lauksaimniecības produkciju:

4.2.1.1. izmantošanai pārtikā paredzētos augkopības, lopkopības un svaigus zvejas produktus nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos un biškopības produktus - Ls 5,00 dienā; Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 53.saistošajiem noteikumiem

4.2.1.2. grieztos ziedus, zarus, no tiem gatavotus izstrādājumus, Ziemassvētkiem paredzētus nocirstus vai podos augošus dažādu sugu skuju kokus, puķu un dārzeņu stādus, dēstus, sīpolus, gumus, ziemcietes un sēklas - Ls 5,00 dienā Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 53.saistošajiem noteikumiem

4.2.1.3. mājas apstākļos ražotus pārtikas produktus no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas – Ls 5,00 dienā; Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 53.saistošajiem noteikumiem

4.2.1.4. savvaļas ogas, augļus, riekstus, sēnes un savvaļas ziedus – Ls 5,00 dienā; Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 53.saistošajiem noteikumiem

4.2.1.5. pašu iegūtus svaigus zvejas produktus un medījamos dzīvniekus vai to gaļu nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos – Ls 5,00 dienā; Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 53.saistošajiem noteikumiem

4.2.2. par tirdzniecību ar pārtikas precēm, bezalkoholiskajiem dzērieniem un rūpnieciski ražotām precēm - Ls 10,00 dienā. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 53.saistošajiem noteikumiem

4.2.3. par tirdzniecību ar alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem - Ls 20,00 dienā. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 53.saistošajiem noteikumiem

4.2.4. par sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu – Ls 20,00 dienā. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 53.saistošajiem noteikumiem

5. Nodevas likme sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai:

5.1. starp Ērgļu ielu, Jomas ielu, Lienes ielu, Meža prospektu un Madonas ielu - 4,50 Ls/m2 mēnesī. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 53.saistošajiem noteikumiem

5.2. Pārējā Jūrmalas pilsētas teritorijā - 0,10 Ls/m2 dienā. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 53.saistošajiem noteikumiem

6. Nodevas likme tirdzniecībai un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai pludmalē par tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu pludmales nogabalos - Ls 10,00 mēnesī. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 53.saistošajiem noteikumiem

III. Atbrīvojumi no nodevas maksas

7. Nodevu par tirdzniecību vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās nemaksā:

7.1. personas, kas ar tirdzniecību nodarbojas speciāli šim nolūkam iekārtotās pastāvīgās tirdzniecības vietās (veikals, kiosks, kafejnīca, bārs vai cita speciāli tirdzniecībai iekārtota stacionāra vieta), slēgtās vai atklātās vietās, kas atrodas kādas personas (izņemot pašvaldību) īpašumā, valdījumā vai lietojumā;

7.2. ja pasākuma, kura laikā tiek organizēta ielu tirdzniecība, organizators ir Jūrmalas pilsētas pašvaldība un no tirdzniecības dalībniekiem tiek iekasēta maksa par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu.

7.3 Papildināts ar domes 2019.gada 21.februāra 7.saistošajiem noteikumiem

IV. Nodevas maksāšanas kārtība

8. Nodeva pilnā apjomā samaksājama pirms attiecīgās atļaujas saņemšanas.

9. Nodevas samaksa veicama Jūrmalas domes kasē vai ar pārskaitījumu ieskaitāma saņēmējam: Jūrmalas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, AS „Citadele banka”, SWIFT kods: PARXLV22, kontā LV15PARX0002484571012, maksājuma mērķa sadaļā uzrādot attiecīgo tirdzniecības atļaujas saņēmēja nosaukumu, ielu tirdzniecības veidu un tirdzniecības vietas adresi. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 53.saistošajiem noteikumiem

10. Anulējot tirdzniecības atļauju, iekasētā nodeva netiek atmaksāta.

V. Pārejas noteikumi

11. Līdz brīdim, kad stājas spēkā tiesiskais regulējums par ielu tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai publiskās vietās atļaujas derīguma termiņiem 3.1.un 5.1. punktā noteiktais pašvaldības nodevas apmērs tiek aprēķināts proporcionāli par katru dienu.

VI. Noslēguma jautājumi

12. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

13. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 29.aprīļa lēmums Nr.408 „Par uzņēmējdarbības objektu uzskaiti”, 2002.gada 8.maija saistošie noteikumi Nr.5 „Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās” un 2002.gada 19.jūnija saistošie noteikumi Nr.7 „Par pašvaldības nodevu izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanai brīvdabas publiskās vietās”.

14. Papildināts ar domes 2020.gada 21.maija 13.saistošajiem noteikumiem

14.1 Papildināts ar domes 2020.gada 26.novembra 31.saistošajiem noteikumiem

15. Papildināts ar domes 2020.gada 21.maija 13.saistošajiem noteikumiem

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


PASKAIDROJUMA RAKSTS


1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskās vietās likmes ielu tirdzniecībai un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai, kā arī to, kad pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās nav jāmaksā.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

2010.gada 12.maijā tika izdoti LR Ministru kabineta noteikumi Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”. Mainoties normatīvajam aktam, kas regulē ar pašvaldību saskaņojamos tirdzniecības veidus, kā arī, ņemot vērā LR Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumus Nr.480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas”, bija nepieciešams izstrādāt atsevišķus saistošos noteikumus par nodevu par tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās.

3. Iespējamā saistošo noteikumu ietekme uz pašvaldības budžetu

Tiešas ietekmes uz pašvaldības budžetu nav.

4. Iespējamā saistošo noteikumu ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Tiek precīzāk diferencēta pašvaldības nodevas likme par tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās.

5. Iespējamā saistošo noteikumu ietekme uz administratīvajām procedūrām

Administratīvo slogu fiziskām un juridiskām personām saistošo noteikumu ieviešana neietekmēs.

6. Konsultācijas ar privātpersonām

Saistošo noteikumu tapšanas gaitā notika konsultācijas ar uzņēmējiem, kuri veic savu uzņēmējdarbību publiskās vietās.


Lejupielāde: DOC un PDF