Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2012.gada 9.augustāNr. 14

protokols Nr. 13, 8. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikumā Nr.7
„Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs”

Izdoti pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikumā Nr.7 „Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs”:

1. Nolikuma 9.1.punktu un tā apakšpunktus izteikt šādā redakcijā:

„9.1. par izcīnītām godalgām un par dalību Olimpiskajās (paraolimpiskajās) spēlēs:

9.1.2. par 2. vietu – līdz 4000 LVL;

9.1.3. par 3. vietu – līdz 3000 LVL:

9.1.4. par dalību - 2000 LVL.”

2. Nolikuma 9.2.punktu tā apakšpunktus izteikt šādā redakcijā:

„9.2.Par izcīnītajām godalgām Pasaules čempionātos, Pasaules kausa izcīņas kopvērtējumā, vismaz 15 valstu konkurencē:

9.2.1. par 1. vietu – līdz 4000 LVL;

9.2.2. par 2. vietu – līdz 3500 LVL;

9.2.3. par 3. vietu – līdz 3000 LVL.”

3. Nolikuma 9.3.punktu tā apakšpunktus izteikt šādā redakcijā:

„9.3.Par izcīnītajām godalgām Eiropas čempionātos, Eiropas kausa izcīņas kopvērtējumā, vismaz 10 valstu konkurencē:

9.3.1. par 1. vietu – līdz 3000 LVL;

9.3.2. par 2. vietu – līdz 2500 LVL;

9.3.3. par 3. vietu – līdz 2000 LVL.”

4. Papildināt nolikumu ar 9.4.punktu un tā apakšpunktiem šādā redakcijā:

„9.4.Par katru izcīnīto godalgoto vietu Latvijas olimpiādēs:

9.4.1. par 1. vietu – līdz 100 LVL;

9.4.2. par 2. vietu – līdz 75 LVL;

9.4.3. par 3. vietu – līdz 50 LVL.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF