Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2012.gada 11.oktobrīNr. 18

protokols Nr. 17, 8. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikumā Nr.7
„Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs”

Izdoti pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikumā Nr.7 „Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs”:

1. Papildināt nolikuma 2. punktu, un izteikt to šādā redakcijā:

„2. Naudas balvas pretendentam jābūt deklarētam Jūrmalas pilsētas administratīvā teritorijā, izņemot 9.4.punktu.”

2. Papildināt nolikuma 9.4.punktu un izteikt to šādā redakcijā:

„9.4. Par katru izcīnīto godalgoto vietu Latvijas olimpiādēs Jūrmalas pilsētas komandas sastāvā.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF