Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 26.janvārīNr. 5

protokols Nr. 1, 5. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.655 „Par privatizācijas komisiju”

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 27.februāra nolikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas nolikums” un Jūrmalas pilsētas domes Privatizācijas komisijas locekļa Arvida Knišļa 2012.gada 17.janvāra iesniegumu Nr.1.1-39/379-K, Jūrmalas pilsētas dome nolemj :

Izteikt Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmuma Nr.655 „Par privatizācijas komisiju” 2.8.punktu šādā redakcijā:

„2.8. Eduards Grietiņš – Jūrmalas pilsētas domes Juridiskās nodaļas juriskonsults”;

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF