Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 8.martāNr. 117

protokols Nr. 5, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.716
„Par Lielupes ostas pārvaldes valdi”

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Likums par ostām” 26.pantu un ņemot vērā Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 16.februāra vēstuli Nr.5.1.18-1e/2547, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādus grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.716 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi”:

1.1. Lēmuma 1.1.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„1.1. M.Dzenītis – Jūrmalas pilsētas domes deputāts, Lielupes ostas pārvaldes valdes priekšsēdētājs.”

1.2. Lēmuma 1.3.apakšpunktu izsakot šādā redakcijā:

„1.3. Māris Strautmanis – Valsts vides dienesta Uzraudzības departamenta Kontroles uzraudzības daļas vecākais inspektors”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF