Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 5.aprīlīNr. 165

protokols Nr. 6, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta
lēmumā Nr.655 „Par privatizācijas komisiju”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas komisijām” 2.pantu, Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 27.februāra nolikuma Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas nolikums” 1.punktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Privatizācijas komisijas locekles Elizabetes Krivcovas iesniegumu Nr.1.1-39/2988-K, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.655 „Par privatizācijas komisiju” lēmuma 2.6.punktu izsakot šādā redakcijā:

„2.6. Oļegs Vasiļonoks”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF