Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 3.maijāNr. 225

protokols Nr. 7, 5. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 11.augusta lēmumā Nr.358
„Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas muzejā un muzeja filiālēs –
Aspazijas mājā un Jūrmalas brīvdabas muzejā”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, Latvijas Republikas likuma „Muzeju likums” 17.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra nolikuma Nr.23 „Jūrmalas pilsētas muzeja nolikums” 23.punktu un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo, veselības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2012.gada atzinumu (protokols Nr.1.1-), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 11.augusta lēmumā Nr.358 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas muzejā un muzeja filiālēs – Aspazijas mājā un Jūrmalas brīvdabas muzejā”,

1.1. 1.pielikuma 1.punktu izsakot šādā redakcijā:

Nr.

p. k.

PAKALPOJUMU VEIDS

Mērvienība

MAKSA

(Ls)

1.

Muzeja ekspozīcijas un izstāžu apskate

bez maksas

1.2. 2.pielikuma 1.1.punktu izsakot šādā redakcijā:

Nr.

p. k.

PAKALPOJUMU VEIDS

Mērvienība

MAKSA

(Ls)

1.

Ieejas maksa

1.1.

Muzeja ekspozīcijas un izstāžu apskate

bez maksas

1.3. 3.pielikuma 1.un 2.punktu izsakot šādā redakcijā:

Nr.

p. k.

PAKALPOJUMU VEIDS

Mērvienība

MAKSA

(Ls)

1.

Muzeja ekspozīcijas apskate

bez maksas

2.

Bērnu rotaļu laukuma izmantošana

bez maksas

2. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai (vadītājs R.Pelše) nodrošināt šī lēmuma publicēšanu pašvaldības vietējā laikrakstā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF