Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 20.decembrīNr. 652

protokols Nr. 20, 1. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta
lēmumā Nr.655 „Par privatizācijas komisiju”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas komisijām” un Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 27.februāra nolikumu Nr.6„Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas nolikums”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.655 „Par privatizācijas komisiju”:

1. Lēmuma 1.punktu izteikt šādā redakcijā:

„1. Izveidot privatizācijas komisiju 8 cilvēku sastāvā.”.

2. Lēmuma 2.1.punktu izteikt šādā redakcijā:

„2.1. V.Vītoliņš – Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors;”.

3. Svītrot lēmuma 2.8.apakšpunktu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF