Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 21.februārīNr. 60

protokols Nr. 2 , 6. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.716
„Par Lielupes ostas pārvaldes valdi”

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Likums par ostām” 26.pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.716 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi”:

1. Lēmuma 1.1.apakšpunktu, izteikt šādā redakcijā:

„1.1. Jānis Artemjevs – Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļas projektu administrators, Lielupes ostas pārvaldes valdes priekšsēdētājs.”

2. Papildināt lēmumu ar 1.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

„1.12. Juris Visockis – Jūrmalas pilsētas domes deputāts.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF