Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 3.aprīlīNr. 124

protokols Nr. 4, 1. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.657
„Par Jūrmalas pilsētas civilās aizsardzības komisiju”

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 61.panta 1.un 2.daļu un 15.panta 1.daļas 18.punktu, Latvijas Republikas Civilās Aizsardzības likuma 9.panta prasībām un Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 22.maija nolikumu Nr.20 „Jūrmalas pašvaldības Civilās aizsardzības komisijas nolikums”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.657 „Par Jūrmalas pilsētas civilās aizsardzības komisiju”,

1. Lēmuma 1.1.apakšpunktu izsakot šādā redakcijā:

„1.1. Gunta Smalkā -Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora p.i., komisijas priekšsēdētāja;”.

2. Svītrot lēmuma 1.14.apakšpunktu.

Priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

L.Loskutova


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF