Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 3.aprīlīNr. 125

protokols Nr. 4, 2. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta
lēmumā Nr.655 „Par privatizācijas komisiju”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas komisijām” un Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 27.februāra nolikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas nolikums”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.655 „Par privatizācijas komisiju”, lēmuma 2.1.apakšpunktu izsakot šādā redakcijā:

„2.1. G.Smalkā – Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora p.i.;”.

Priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

L.Loskutova


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF