Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2016.gada 21.janvāra 4.nolikumu

2013.gada 25.jūlijāNr. 14

protokols Nr. 18, 7. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra nolikumā Nr.27
„Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”

Veikt grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra nolikumā Nr.27 „Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums”, nolikuma 3.2.1.apakšpunktu izsakot šādā redakcijā:

„3.2.1. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoru vai izpilddirektora vietnieku”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF